Resolusjon vedtatt på Oslo Sps årsmøte 2018: Gode lokalsykehus i Oslo – bygg der det er best!

Hvordan man skal organisere og bygge ut sykehustilbudet i Oslo har vært utredet i lang tid. Dessverre har ikke planene hatt innbyggernes behov i fokus, og man har latt det gå prestisje i urealistiske og gigantiske planer som vil gi et mangelfullt sykehustilbud i hovedstaden. Oslo Senterparti krever at man legger prestisjen til side, og planlegger med utgangspunkt i innbyggernes behov for lokalsykehustjenester.

Den beste måten å bygge ut helsetilbudet på i Oslo, er å bygge ut Aker og Ullevål.

Oslo Senterparti krever at:

  • Oslo Universitetssykehus HF og Helse SørØst RHF stopper planene om å selge areal på Ullevål og omgjør vedtaket om å legge ned Ullevål sykehus.
  • Byggeprosessen på Aker, inkludert storbylegevakt, sikres full framdrift
  • Det planlegges et nytt klinikkbygg på Ullevål lokalisert bak dagens midtblokk
  • Planene om et nytt traumesenter med lokalsykehusfunksjon på Gaustad skrinlegges

 

This entry was posted in Årsmøte, Resolusjoner, Ullevål. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.