Resolusjon vedtatt på Oslo Sps årsmøte 2018: Gratis idrett i utsatte bydeler/områder av Oslo

Andelen av det som klassifiseres som økonomisk fattige familier i Oslo stiger. For eksempel lever to av tre barn på Nedre Tøyen, og godt over halvparten av barna i tre nabolag i bydel Gamle Oslo, i fattigdom.1 Dette fører bl.a. dessverre til at mange barn ikke får mulighet til å delta på vanlige fritidsaktiviteter på linje med andre barn.

Dette kan f.eks. underbygges av en artikkel fra NRK hvor Oslo Idrettskrets er bekymret for «…at idretten er i ferd med å bli et tilbud til de ressurssterke ved at kostnader er et hinder for deltagelse.»

Også Leon Bafondoko (Landsrådsmedlem i Røde Kors Ungdom) har tidligere i et leserinnlegg på NRK Ytring ropt et varsku for at «…når prisen for å ha barn på fotballtrening blir for høy, vil mange falle utenfor»2.

I tillegg til de helsebringende gevinstene idrett har, er også idretten er en svært viktig arena for bl.a. integrering, sosialt entreprenørskap og personlige utvikling. Dette ble bekreftet ved at Aftenposten kåret Mohamed Fariss fra Sportsklubben Sterling på Tøyen til årets Osloborger 2017. Dette for arbeidet han og Sportsklubben Stering gjør for ungdom med minoritetsbakgrunn.

På et folkemøte vedrørende Tøyenløftet 28. mai 2017, holdt en annen sportsklubb, Tøyen Sportsklubb, et av innleggene. Her fortalte man om det viktige arbeidet sportsklubben gjør for sitt nærmiljø. I tillegg til ulike idretts- og fritidsaktiviteter, driver også sportsklubben egen leder- og frivillighetstrening for medlemmer mellom 15 og 23 år.

Under innlegget fortale også Tøyen sportsklubb om sine økonomiske utfordringer. Selv om medlemskontingenten er liten, var det mange barn og unge som ikke kunne delta da familien ikke kunne betale medlemskontingenten.

Oslo Senterparti vil:

Innføre, eventuelt videreutvikle, en refusjonsordning for idrettslag og foreninger i utsatte bydeler/områder av Oslo slik at medlemmer ikke trenger å betale medlemskontingent for å delta.

1 Oslos nabolag: Illevarslende forskjeller i barnefattigdom, Aftenposten, 12. august 2017, https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom.

This entry was posted in Årsmøte, Resolusjoner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.