Resolusjon vedtatt på Oslo Sps årsmøte 2018: Integreringshus på Grønland

I fjor sommer ble avdeling B Oslo Kretsfengsel (Botsen) stengt, og 18 000 kvadratmeter står tomme. Det er staten som eier området. Oslo senterparti mener dette er en gyllen anledning til å gi Grønland et løft gjennom et eget Integreringshus. Vi mener staten må stille bygget til disposisjon for Oslo kommune, som igjen bør få ansvaret for å sikre driften av et slikt hus.

Aktivitetene kan og bør spenne over et bredt spekter av prosjekter og aktiviteter der fellesnevneren er å skape møteplasser eller stimulere til samarbeid på tvers av etniske skillelinjer i Oslo.

Eksempler på aktiviteter kan være idrett, musikk, filmvisning, eksperimentering med nye medier, politisk aktivisme og debatt, frivillig språkopplæring og andre former for kulturuttrykk og frivillig arbeid samt oppstartslokaler for relevante smågründere i en planleggingsfase. Reintegrering for innsatte som er ferdig med soning, kunne også være en passende aktivitet i Botsen. Det ville vært svært positivt dersom noen av disse aktivitetene var spesielt tilrettelagt for asylsøkere som enten venter på, eller har fått avslag på, sin asylsøknad.

Ikke minst bør lokalene bør også huse en ungdomsklubb.

Oslo Senterparti vil:

  • Arbeide for et integreringshus i Botsen
  • Subsidiært, arbeide for et integreringshus på et annet dertil egnet sted i Oslo
This entry was posted in Årsmøte, Resolusjoner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.