Kjersti Toppe og Bjørg Sandkjær i Klassekampen 19.3.2018 om sykehustilbudet i Oslo

Nei til salg av Ullevål Sykehus!

Kjersti Toppe, Stortingsrepresentant (Sp)
Bjørg Sandkjær, leder Oslo Sp

Hvordan man skal organisere og bygge ut sykehustilbudet i Oslo har vært utredet i lang tid. Dessverre har ikke planene hatt innbyggernes behov i fokus. Det har gått prestisje i urealistiske og gigantiske planer som vil gi et mangelfullt sykehustilbud i hovedstaden.

Få Oslo-borgere har fått med seg at sykehusdrift på Ullevål er vedtatt nedlagt, og at området skal «fristilles til byutvikling». Tjenestene som nå utføres på Ullevål skal flyttes til Aker og Gaustad.

Dette mener Senterpartiet er en dyr og dårlig løsning. Tomta på Gaustad er trang og bratt, og en nedleggelse av Ullevål utløser behov for investeringer på flere titalls milliarder kroner. På Ullevål er det kun behov for et nytt klinikkbygg. I tillegg kommer de historiske kvalitetene ved Ullevål, som et kulturområde som vi mener er verdt å bevare og videreutvikle.

Med befolkningsvekst vil behovet for lokalsykehus i Oslo øke. Selv med økt kapasitet gjennom gjenåpning av lokalsykehus på Aker, vil Oslo mangle lokalsykehuskapasitet fra rundt 2030 uten Ullevål i drift. Det er skuffende at regjeringen ikke gir et tydelig signal om at Ullevål skal bestå, men det er kanskje mer oppsiktsvekkende at Byrådet i Oslo ikke er tydeligere i denne saken. Man skulle tro at lokalsykehus til byens innbyggere er en viktig sak.

Vårt alternativ er at det planlagte salget av areal på Ullevål stoppes, og at Helse Sør-Øst omgjør vedtaket om å legge ned Ullevål sykehus. Det bør planlegges for et nytt klinikkbygg på Ullevål lokalisert bak dagens midtblokk, og planene om utbygging av Gaustad skrinlegges. Den vedtatte gjenåpningen av Aker som lokalsykehus må komme på plass raskest mulig, og Aker må igjen bli lokalsykehus for Groruddalen.

This entry was posted in Avisartikler, Debattinnlegg, Ullevål. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.