Kjersti Toppe m. fl. på folkemøte om Aker Sykehus – fra Groruddalens avis

Folkemøte om Aker sykehus: – Aker må komme først

Tekst: Martine Myhre
Publisert: 23.03.2018 kl 12:00


PANELET: Tone Tellevik Dahl (Ap), James Stove Lorentzen (H), Jan Bøhler (Ap), Siavash Mobasheri (R) og Kjersti Toppe (Sp).

Uansett hva som skjer videre trenger Oslo et nytt lokalsykehus, og Aker må prioriteres. Det sa samtlige paneldeltakere som møtte opp for å snakke om dagens sykehusplaner på Aker sykehus.

– Vi vil ha alle groruddalsbydelene hit og at utbyggingen av Aker kommer først, sa leder Maren Rismyhr i Aker sykehus venner før ordet gikk til politikerne.

Lokalsykehusets venner fylte salen i kirurgisk auditorium på Aker sykehus med ivrige deltakere og et panel bestående av Helsebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), leder for bystyrets helse- og sosialkomité, James Stove Lorentzen (H), leder av Oslo Rødt, Siavash Mobasheri, og stortingsrepresentantene Jan Bøhler (Ap) og Kjersti Toppe (Sp). Målet var å finne ut hva som skjer med Aker sykehus.

– I november i år er det ti år siden Helse Sør-Øst (HSØ) vedtok å slå sammen alle universitetssykehusene i Oslo. For syv år siden vedtok Oslo Universitetssykehus at Ullevål skulle bli storbysykehus, og det var noen år det ikke var lov å si Aker sykehus engang, sier Rismyhr.

– Så kom idéfasene på banen, og alt skulle samles på Gaustad, men det ble skutt ned i høringsfasen, sier hun.

Enighet rundt Aker

I juni 2016 vedtok Helse Sør-Øst, som eier Oslo Universitetssykehus, at det skulle bli et komplett regionsykehus på Gaustad og lokalsykehus på Aker, noe som innebærer at Ullevål legges ned. I det vedtaket står det også at Radiumhospitalet skal beholdes og at utbyggingen av Gaustad og Aker skal skje samtidig. Dette har Helseministeren satt sitt godkjennings-stempel på, og det er slik dagens situasjon ser ut.

– Nå er reguleringsprosessen i gang, og man er inne i en konseptfase hvor alternativer til begge prosjektene utredes. Arkitekter og ingeniører sitter nå og tegner og holder på, sier Rismyhr.


Leder Maren Rismyhr i Aker sykehus venner

Hvis Ullevål legges ned, er problemet at seks bydeler skal et annet sted. Nordre Aker, Sagene og Bjerke er tenkt til Gaustad, mens Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø er tenkt til Aker.

Panelet viste seg å være enige om at de vil prioritere Aker og ha groruddalsbydelene tilbake der de hører hjemme.

Fare for utsettelse

– Rask og god helsehjelp er viktig for oss alle. Et godt lokalsykehus på Aker er viktig for byrådet fordi det er viktig for innbyggerne våre, og da spesielt innbyggerne i Groruddalen, sier helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Hun opplyste at byrådet bruker enhver anledning i møte med Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus til å være tydelige på at Aker sykehus må på plass.

– I møte med meg og byrådslederen for noen uker siden sa Helse Sør-Øst at de prioriterer Aker, og det tror jeg på.

Selv om oppfatningen er at alle er enige om at Aker må komme først, mener hun at faren for at det blir utsatt er der, så lenge helseministeren ikke hører på hverken byrådet eller egne partifeller i bystyret.

– Oslo kommune leverer på de områdene vi skal. Det står på Oslo universitetssykehus og finansieringen som Stortinget skal bestemme.

Aker bør ikke være en diskusjon. Det er først og fremst Groruddalen som skal sokne til dette sykehuset, sier hun.

Vil ha Aker som egen sak

Slik James Stove Lorentzen (H) ser det, er striden mer rettet mot prioriteringer og regioner.

– Stortinget er fra 19 forskjellige fylker, og det vil være ulike prioriteringer og alt kommer ikke til å skje samtidig. Dette er såpass stort, og det er snakk om mye penger, så jeg tror det er urealistisk.

– Vi bør skille Aker fra diskusjonen og la Aker komme først, så kan det være en egen Gaustad/Ullevål-diskusjon. Aker vil da fortsatt være en stor sak, for seks bydeler er mye, men det er en sak vi kan forholde oss til, sier han.

En annen ting som står på utfordringslista til Stove Lorentzen er den kraftige befolkningsveksten som er forventet i Groruddalen med utbyggingen av Hovinbyen.

– I tillegg vokser det kraftig nord i Akershus, og det er ingen tvil om at behovet er stort.

– Må ikke glemme oppturene

For Jan Bøhler (Ap) er det viktig at man ikke glemmer seirene man allerede har oppnådd.

– Fremover gjelder det å være konkret, og jeg tenker da på at Aker blir prioritert. Lokalsykehus er det største behovet. Vi kan ikke sende pasienter i øst og vest. For meg er det en selvfølge at Groruddalens fire bydeler skal til Aker. Det må vi bare stå på, sier han.

– Tilbudet som kommer hånd i hånd med storbylegevakta blir veldig bra, tror jeg. Nytt lokalsykehus i Oslo, og at Aker kommer først er det som må prioriteres, og så må vi stå sammen.

Bøhler mener man er langt på overtid for lokalsykehus i Groruddalen og at store feilgrep er gjort.

– Beregninger over hva man trenger av kapasitet i fremtiden er veldig feil. Den type beregninger må vi lære å ikke høre på. Samtidig er det viktig å ta vare på de helsetomtene vi har i Oslo, de kommer til å være dyrebare også i fremtiden.

En tøff kamp

Siavash Mobasheri (R) og Kjersti Toppe (Sp) rettet en pekefinger mot helseforetaksmodellen som gjør det hele vanskelig å styre politisk.

– Planene må stoppes før mer skade skjer. Sykehus blir sett på som butikker og pasienter som kunder. Helseforetaksmodellen tar ikke mennesker med i beregningene, sier Mobasheri.

Da Gaustad-prosjektet kom på banen trodde Kjersti Toppe, som har fulgt prosessen i flere år, at det hele var en spøk.

Jeg hadde virkelig ingen tro på at det skulle bli en realitet, men det skjedde. Det har blitt moderert, men hele lokalsykehusfunksjonen er glemt. Det var en dårlig plan til å begynne med og er en dårlig plan nå.

Hun mener at Aker sykehus kan bygges uten å vente på det andre, og at nedleggelse av Ullevål ikke er nødvendig.

– Jeg skulle ønske det var et klart svar på hva som skal til. Man må fortsette å jobbe som man gjør nå og ikke gi seg. Når det er en helseforetaksmodell man skal vinne over, er det mulig man må bli stilt litt til veggs, sier hun.

Årsmøte i Aker sykehus venner

– Er i ventefasen

Rett før folkemøtet hadde Aker sykehus venner sitt årsmøte. De har brukt året på å sette seg inn i planene og følge prosessen.

– Vi har brukt tiden til å skjønne hva som foregår i Helse Sør-Øst, følge opp det som skjer og se hva det betyr i virkeligheten, sier leder Maren Rismyhr i Aker sykehus venner.

Samtidig som de har fulgt høringsprosessen for sykehusplanene, har de vært opptatt av å informere.

– Det er viktig å gjøre det kjent og forklare hva som faktisk er i ferd med å skje. Det er nesten ingen som vet at det er snakk om å legge ned Ullevål sykehus, sier hun.

Tiden fremover vil gå til å få stanset planene og få Aker på plass.

– Vi har tradisjon med å gå 1. mai-tog for Aker, og det blir spennende å se utviklingen der i år, sier Rismyhr.

Torstein Winger tok rollen som møteleder på årsmøtet, og kunne ønske Ellen Wilhemsen velkommen som nytt styremedlem. Bortsett fra det er det ingen forandringer i styret.

Se bildet størreFØLGER NØYE MED: Styret i Aker sykehus venner bruker tiden på å få stanset planene og få Aker på plass.

STYRET I 2018:

Styreleder: Maren Rismyhr 
Nestleder: Bodil Nordvik
Styremedlemmer/sekretær: Are Saastad 
Styremedlem/kasserer: Anne- Grethe Wagner
Styremedlemmer: Ellen Wilhemsen, Torstein Winger, Ragnhild Rivertz 
Varamedlemmer: Svein Sandberg, Edmond Alyanakian, Ivar F. Christensen 
Revisor: Marga van der Wal
Valgkomité: Torstein Winger, Bodil Nordvik, Are Saastad

 

This entry was posted in Avisartikler, Ullevål. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.