Rune Svendsen om finansieringen av forsvaret i ABC Nyheter

Hær og landmakt på lavkarbo

10. april 2018 18:52 – Oppdatert 10. april 2018 18:52
Stemmer: Rune Svendsen
Styremedlem Oslo Senterparti

Kapasiteten i nord blir desimert mens onde tunger hevder at det må leies inn sivile helikoptre for Hæren i en skarp situasjon, skriver Rune Svendsen.

Det er strid om prosentene i regjeringen. Skal det være en og en halv prosent eller skal det være to prosent? Eller er prosentene bare tull og tøys? Nettstedet AldriMer.no har spurt Statsministerens kontor om dette, men Erna Solberg nektet konsekvent å svare og henviste istedenfor til Forsvarsdepartementet.

Da hun endelig besvarte løftebruddet i Politisk Kvarter torsdag 5.april kom hun med en så forvirrende avledningsmanøver at Sun Tzu hadde blitt imponert.

Langtidsplanen (LTP) for Forsvaret er et dokument med vyer for fremtiden til det norske forsvar og for nasjonens evne til å trygge egne grenser i krisesituasjoner av slik art at vi trenger hjelp av alliansen vi er medlem av. I 2014 lovet vi sammen med mange andre nasjoner i alliansen å bruke to prosent av brutto nasjonalt produkt innen 2024 på forsvar. Høyre og Erna Solberg er ikke særlig glad i prosentene eller våre forpliktelser til NATO. Det er heller ikke samarbeidspartnere FrP og Venstre. De har frekkhetens nådegave til å kaste nasjonens utfordringer galant over skulderen på regjeringssamarbeidets og maktens alter.

Langtidsplanen (LTP) for de neste tjue år skal styrke Forsvaret og tilføre det mer penger. Dette vet vi, det er gjennomdebattert. Det vi også vet er at veien til NATO`s toprosentmål er brolagt med gode forsetter, skjøvet så langt frem i tid at det minner om komedien «Black Adder»

Senterpartiet, som for øvrig har en glassklar forsvarspolitikk, ved SP-leder Trygve Slagsvold Vedum spør regjeringspartiene om regjeringens vedtak om toprosentmålet fremdeles ligger fast.

Fremskrittspartiets Siv Jensen avviser kraftig at Forsvaret skal svekkes og at toprosentmålet er ugyldig. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kan imidlertid opplyse at andelen midler bevilget til Forsvaret ikke blir større enn 1,5 prosent av BNP frem mot 2024. Da Norges offisersforbund poengterte dette, mottok de refs av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fordi de med en velplassert knipetangtangmanøver beskylder regjering og minister for løftebrudd de selv viklet seg inn i.

Forbundsleder i Norsk Offisersforbund Torbjørn Bongo har følgende kommentar til AldriMer.no:

«Vi tar det med fatning. Men det vi har påpekt, både i debatten om Forsvarssjefens Fagmilitære råd og i debatten om Forsvarets Langtidsplan (LTP), er at disse planene ikke medfører noen økning når det gjelder Forsvarets andel av brutto nasjonalt produkt (BNP). Det ble imøtegått flere ganger av den forrige forsvarsministeren (Ine Eriksen Søreide, red. anm.), som insisterte på at BNP-andelen skulle øke.

Hva tenker du om det?

Retorikken fra vår forrige forsvarsminister står tilbake naken og avkledd. Den hadde ikke substans. Nå står troverdigheten til Høyre på spill.»

HV-sjef Rune Raabye opplyser også til AldriMer «at konsekvensene kan bli skjebnesvangre, når alt kommer til alt gjelder dette rikets sikkerhet».

Den danske statsministeren mener at trusselen fra øst er høyst reell og har fått i stand et forlik om økte bevilgninger til forsvar slik at Danmark som nasjon har et bedre vern mot truslene fra øst. Der fremstår Russland som stadig mer selvsikkert og tar seg til rette, samtidig som de benekter at folkeretten og internasjonale avtaler tøyes eller brytes.

I Sverige stiger frykten for kompromitterende hendelser og svenskene har igjen innført allmenn verneplikt for å være i stand både til å sanksjonere og nekte.

På Gotland plasseres det styrker etter lang tids fravær. I Norge derimot, har vår regjering som regjerer i sin andre periode en helt annen virkelighetsforståelse, og vi ser en uendelig rekke med krumspring og tekniske betraktninger av virkeligheten som får en arabisk flikkflakk til å blekne.

Til tross for at Forsvaret tilsynelatende får større midler er virkeligheten helt annerledes. Våre nye F-35 fly, rikets stolthet, trenger hangarer, rakettforsvar, baser med tilstrekkelig beskyttelse og en plassering med såpas kapasitet til at det blir en utholdende styrke i en skarp situasjon. Drivstoffkapasitet er nevnt som en akilleshæl da flyene skal plasseres på en base der også andre allierte styrker skal forsynes i en krisesituasjon. Artilleri er bestilt, men i for lite antall. Helikoptre til fregattene begynner å komme, men også i alt for lite antall.

Kapasiteten i nord blir desimert mens onde tunger hevder at det må leies inn sivile helikoptre for Hæren i en skarp situasjon.

De færreste partier ønsker en utvikling med alvorlig svekkelse av nasjonens forsvarsevne, men allikevel er vi på vei dit. Vi må jobbe hardt for å forhindre en slik utvikling. Hva er alternativet? Norge er et av verdens rikeste land og burde gå frem for å være best i NATO, som vi ønsker å være best på alle andre fronter. Nasjonen og nasjonens innbyggere, fred og frihet må sikres.

Senterpartiet jobber aktivt for at vi skal nå to prosentmålet og for at nasjonen skal ha fullverdige forsvars-kapasiteter. Dette har Senterpartiet i sitt partiprogram, sammen med flere forslag som vil styrke nasjonens forsvarsevne betydelig.

Regjeringen vår jobber dessverre ikke for at vi skal nå toprosentmålet det ble enighet om under NATO-konferansen i 2014.

This entry was posted in Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.