Kjersti Toppe m.fl. i Fagbladet Journalen om sykehusutbygging i Oslo

Vil be Høie redegjøre for Stortinget

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe (Sp) steiler over uttalelsene fra helseminister Bent Høie (H) om at det ikke vil bli noe av et nytt akuttsykehus på Aker dersom det blir en omkamp om å bevare Ullevål.

PER HELGE MÅSEIDE   
Publisert 26.6.2018, oppdatert 27.6.2018
Kjersti Toppe, Senterpartiet.
Tone Tellevik Dahl, Arbeiderpartiet.

Det er i et større intervju med Journalen at Høie i klartekst sier at det ikke blir noe nytt akuttsykehus på Aker dersom det blir omkamp om beslutningen om å legge ned Ullevål sykehus.

– Dette er helt nytt og ikke noe han har informert Stortinget om, sier hun.

Toppe viser til et spørsmål Bjørnar Moxnes (R) stilte i spørretimen 15. april i år om hvorvidt byggingen av Aker kunne bli utsatt som følge av byggeplanene på Gaustad. Høie svarte, slik han også gjør nå, at man ikke kan bevare Ullevål og samtidig bygge opp et stort sykehus på Aker, men truet den gang ikke med å avlyse utbyggingen av Aker.

– Jeg vil også utfordre de andre partiene på Stortinget om de støtter Høie og be om en redegjørelse for hele OUS-prosessen, sier Toppe på Stortingets siste dag før sommerferien. Hun karakteriserer sykehusplanene i Oslo-området som «totalt urealistiske og udemokratiske» og kritiserer Høie for ikke å ha lyttet til de berørte fagmiljøene.

Aker er første prioritet
Helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) gikk i april i år ut med hard kritikk av at «Utviklingsplan 2035» som viste at det skulle kuttes 150 000 årlige sengeplasser i OUS, hvor av 48 000 skulle overføres til Oslo kommune. Hun mente i likhet med Toppe at planene var urealistiske, og var sterkt kritisk til at kommunen ikke var tatt med på råd.

Tellevik Dahl synes ikke at Bent Høies uttalelser er særlig oppsiktsvekkende, og understreker at hennes egne uttalelser til VG ikke var et forsvar for Ullevål, men et varsko om at planlagt totalkapasitet var urealistisk.

– Førsteprioritet for byrådet er at vi får på plass Aker som nytt lokalsykehus, og den kampen er ikke vunnet, sier hun og viser til at finansieringen ikke er på plass ennå.

– Helse Sør-Øst må fremskaffe egenkapital og samtidig prioritere Aker for å få lånefinansiering. Ytterligere kapasitetsvekt etter Aker og Gaustad bør kunne utvikles sør-øst i Oslo, sier hun.

Journalen har latt helseministeren få anledning til å kommentere Kjersti Toppes uttalelser. Han responderte ikke på våre henvendelser.

This entry was posted in Intervjuer i media, Ullevål. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.