Kjersti Toppe i Dagsavisen om nedlegging av Ullevål sykehus

 

– Dette er en av de tristeste sakene jeg har vært borte i som politiker

Sissel Hoffengh

Debatten rundt sykehusutbyggingen i Oslo raser. Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe (Sp) er opprørt og sterkt kritisk til helseminister Bent Høie (H) når han sier det ikke vil bli noe av et nytt akuttsykehus på Aker dersom det blir en omkamp om å bevare Ullevål.

– Dette er en av de tristeste sakene jeg har vært borte i som politiker. Jeg synes det er greit å tape en sak dersom den er blitt behandlet politisk. Men det er ikke denne, sier Toppe.

Les også: – Det er et spill av en annen verden

Over streken

Trusselen om at Aker ikke vil bli bygget ut dersom kampen for å bevare Ullevål sykehus fortsetter kom fram da Bent Høie (H) ble intervjuet av Oslo legeforenings fagblad Journalen, og deretter ble sitert i Dagsavisen.

– Der gikk helseministeren langt over streken. Det er helt legitimt å kjempe for et sykehustilbud slik de som kjemper for Ullevål gjør. OUS-prosessen har knapt blitt debattert i Stortinget, den er ikke blitt forelagt som en prinsippsak om hva slags utvikling vi ønsker i Oslos sykehustilbud. Dette er helt nytt og ikke noe han har informert Stortinget om, sier hun og viser til et spørsmål Bjørnar Moxnes (R) stilte i spørretimen 15. april i år om hvorvidt byggingen av Aker kunne bli utsatt som følge av byggeplanene på Gaustad.

Høie svarte, slik han også gjør nå, at man ikke kan bevare Ullevål og samtidig bygge opp et stort sykehus på Aker, men truet den gang ikke med å avlyse utbyggingen av Aker.

Helseministeren: Ingen Aker-utbygging uten Ullevål-nedleggelse (+)

Oppskrytt

Kjersti Toppe har jobbet hardt for å omgjøre vedtaket om å legge ned Ullevål sykehus, fordi hun hevder sykehusmodellen som er planlagt på Gaustad vil bli et dårligere tilbud til Oslos befolkning.

– Stordriftsulempene kommer til å stå i kø. Men beslutningstakerne har overhodet ikke lyttet til fagmiljøene eller sett på utfordringene de har hatt ved andre store sykehus, som Kalnes og Ahus. I teorien skal effektiviseringen komme pasientene til gode, men gevinsten er oppskrytt noe alle som jobber ved disse store spesialistsykehusene vil kunne fortelle, sier Kjersti Toppe til Dagsavisen.

Ikke effektivt

– Et lokalsykehus er mye bedre rustet til å ta seg av enklere lidelser som det tross alt er mest av; lungebetennelser, lårhalsbrudd, lidelser som trenger behandlinger på laveste nivå. Et digert spesialsykehus med innebygget lokalsykehusfunksjon vil naturligvis ikke kunne håndtere dette like effektivt. Et lokalsykehus er også bedre utrustet til å ha god samhandling med bydelene, sier Kjersti Toppe.

Udemokratisk

Kjersti Toppe hevder hele prosessen har vært urealistisk og udemokratisk.

– Saken er ikke blitt behandlet politisk, og er ikke forankret i Stortinget. Det er en hundre prosent byråkratstyrt prosess, sier Toppe, som er bekymret for at saken vil gi dårlig signaleffekt.

– Stortinget kan ta opp alle saker som de ønsker, men flertallet har bare latt det passere. Det er også ille at når andre kommuner skal utvikle sine sykehusplaner, så er det helt naturlig at de ser til Oslo, og da vil denne prosessen bli stående som noe man tror er vellykket, sier Kjersti Toppe.

This entry was posted in Intervjuer i media, Ullevål. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.