Bjørg Sandkjær om lokalavisenes betydning i Klassekampen

Lokalaviser er viktige for demokratiet. Senterpartiet går i disse dager ut med støtte til ombæring for å beholde lokalaviser over hele landet. Samtidig er vi like opptatt av at det i Oslo, landets største kommune, nesten ikke er lokalaviser som kan få opp debatten om hvordan kommunebudsjettet brukes. Jeg er helt enig med Raymond Johansen, som i et intervju i Dagbladet i 2015 sa at «Det er risikofritt å være politiker i Oslo, for du blir ikke fulgt. Vi bruker 50 milliarder på driftsbudsjettet og 10 på investeringer, og det er ingen medie-interesse. Det kan være en lettelse for politikere men ikke for demokratiet.»

Oslo har både hatt egne lokalaviser, og Oslo-deler av nasjonale aviser, som Aftenposten Aften. Fortsatt er det noen lokalaviser som setter relevante saker på dagsorden i sine bydeler og områder, for eksempel Akers Avis Groruddalen, og Nordstrands Blad. Nye har også kommet til. For to uker siden besøkte jeg redaksjonen i avisa Vårt Oslo, som siden starten i 2017 har blitt en arena for debatt om viktige Oslo-temaer, som byutvikling. Samtidig er det trangt økonomisk, og den nasjonale pressestøtten deles ut etter kriterier som ikke er tilpasset dagens nettbaserte virkelighet.

Jeg støtter derfor fullt ut byrådets forslag om en ny pressestøtteordning for Oslo i 2019-budsjettet, omtalt i Klassekampen 20. september. Et levende lokaldemokrati er avhengig av en kritisk lokalpresse og en levende debatt. Finansiell støtte til redaktørstyrte medier i Oslo vil styrke lokaldemokratiet i hovedstaden vår.

Bjørg Sandkjær
leder, Oslo Senterparti
førstekandidat til bystyret 2019

This entry was posted in Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.