Nadine Al-Mustafa i Nationen: Stortinget må si nei til 4. jernbanepakke

Noe av det første som rammes er sikkerheten.

Nadine Al-Mustafa
Sentralstyremedlem for Senterungdommen
Publisert: 26.09.18, 00:00

I desember 2016 vedtok EU sin fjerde jernbanepakke. Den inneholder en rekke direktiver og lovendringer som innebærer at EU-landene må forholde seg til overnasjonal styring hva angår organisering av persontrafikk, som i denne omgangen må da konkurranseutsettes.

Våre EU-venner i regjeringen har lagt fram et utkast til endringer i lovverket for å tilpasse denne pakken. Høringsfristen er satt til 8. oktober 2018.

Noe av det første som rammes er sikkerheten. Sier vi ja til denne pakken betyr det i praksis at togmateriell som brukes i for eksempel Nederland, som er et relativt flatt land, kan bli brukt på norsk landskap som er mye mer annerledes. Dette, kombinert med kravet om kostnadskutt, lover ikke godt for passasjerenes trygghet.

Utenlandske firmaer kommer til å ta oppdrag, også kalt kabotasje, i Norge. Her vil mest sannsynlig jernbaneprofitører fra utlandet tjene godt på penger som ellers ville gått til staten. Som om vi ikke allerede sliter nok med sosial dumping som følge av EØS-avtalen, vil denne jernbanepakken øke denne effekten ytterligere.

Når kostnadskuttene blir realisert gjennom lavest mulig anbud, vil de ansattes lønns- og arbeidsvilkår samt pensjon stå i faresonen for å svekkes. De som taper på et anbud risikerer rett og slett å miste jobben.

Mer privatisering og liberalisering vil med andre ord føre til dårligere arbeidsforhold for ansatte, samt lavere sikkerhet for passasjerer. Når disse konsekvensene dukker opp vil det være for sent, da en slik reform er irreversibel.

Det sier seg selv at utfordringene vi har på jernbanen ikke kommer til å bli løst på denne måten. Heldigvis er ikke Norge medlem av EU, og har da muligheten til å nedlegge veto i denne saken.

Etter Grunnlovens § 115 kreves det at tre av fire stortingsrepresentanter stemmer for, når det gjelder saker som innebærer overføring av myndighet til et overnasjonalt organ som skal fatte beslutninger der borgerne er direkte berørt.

Det foreligger ingen tvil om at når det blir obligatorisk å konkurranseutsette persontrafikken uansett hva norske myndigheter i framtiden måtte mene om det, frata Statens jernbanetilsyn funksjonen som øverste sikkerhetsorgan og overføre den til ERA (hvor vi for øvrig kun har observatørstatus), er det snakk om suverenitetsavståelse i stor grad.

I høringsnotatet til samferdselsdepartementet anser de suverenitetsavståelsen som «lite inngripende», og vil ikke få den behandlet etter denne paragrafen.

Når regjeringen anser innbyggernes sikkerhet og arbeidsvilkår som en bagatell, er det viktig å reagere og sørge for at Stortinget sier nei til jernbanepakken.

This entry was posted in Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.