Trygve Slagsvold Vedum til VG om bl.a. Oslo, byråkrater og sykler

Trygve Slagsvold Vedum: Målet er å bli større enn Frp


Trygve Slagsvold Vedum er overbevist om at bygdefolk fra hele landet vil valfarte til Oslo i neste uke for å protestere i gatene mot Regjeringens ulve-politikk. Nå legger Senterpartiet opp strategien for å knuse Frp i lokalvalget til høsten.

Publisert:04.01.19 16:43

I dette intervjuet med VG starter partilederen fra Hedmark den lange valgkampen.

Mens Erna Solbergs Høyre forhandler med Frp, Venstre og KrF om å lage en borgerlig flertallsregjering på Hadeland, lover Vedum at Sp skal bli en folkeaksjon mot dette:

«Politisk korrekthet»

** Milliardkutt i formuesskatten til Norges aller rikeste – kombinert med «grønne» avgiftsøkninger til folk flest, som for eksempel drosjesjåførene.

** «Politisk korrekthet» som at folk skal spise mindre kjøtt og at det beste er å gå, bruke sykkel eller elbil til jobb, og at det er bra med ulv.

– I sum blir det frustrasjon. Det blir garantert store ulvedemonstrasjoner i Oslo i januar, sier Vedum.

– Du tror de blir større enn i 2016 og 2017?

– Det vet jeg ikke, men jeg ser ikke bort ifra det. Dette er ikke en teoretisk diskusjon for dem som kommer. Det oppleves som en reell forverring av livssituasjonen.

– Du både håper og tror på store ulve-demonstrasjoner?

– Jeg tror det blir det. Jeg ble kontaktet med en gang av aktører som er veldig frustrerte. Det blir demonstrasjoner 8. januar. Jeg tror kanskje Regjeringen tenkte sånn at hvis vi bare tok ut én flokk, Slettås, så ville det dempes litt. Men det er et voldsomt engasjement, rett og slett, sier partilederen.

Sinnene i kok

Rett før jul satte Regjeringen sinnene i kok i deler av Bygde-Norge: Til tross for anbefaling fra rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen, besluttet Frp, Høyre og Venstre at kun den såkalte Slettåsflokken skulle drepes.

– Umyndiggjøring skaper sinne. Det er avmaktsfølelsen og følelsen av ikke å bli hørt på. Og det er denne umyndiggjøringen som gjør at Høyres tidligere stortingsrepresentant fra Hedmark, Gunnar Gundersen, skrev på Facebook at Erna ikke har noe ideologisk ryggrad igjen. At alt kan forhandles bort. Han spør rett ut om Erna Solberg kan være Høyre-leder lenger når hun overkjører lokalbefolkningen og eiendomsretten på denne måten, fastslår Vedum.

– Er det paralleller mellom de demonstrasjonene som nå blir mot ulv i Norge og de voldsomme demonstrasjonene med gule vester i Frankrike rett før jul?

Idioter

– Dessverre er det alltid noen idioter som gjør idiotiske ting, som det har vært i Frankrike, med vold og ruteknusing. Men når man ser bak de negative utslagene, så er det stor støtte i den franske befolkningen til hovedkravene til demonstrantene. Det er i industribeltet og distrikts-Frankrike at man føler at man gang på gang taper. Og der har Macron gjort et par grep: Han har fjernet formuesskatten til de som har mest, og så har han økt avgiftene til folk flest. Det er en eksplosiv kombinasjon, fastslår han.

Vedum mener erfaringene fra folk på den franske landsbygda er velkjente her på berget også.

– Legge ned små jernbanestrekninger. Stengning av postkontorer, skoler og barselavdelinger. Akkurat det samme som vi opplever i Norge, med sentralisering av tjenester. Kinesiske interesser kjøper opp Frankrike, akkurat som i Norge.

Liten sans

I likhet med demonstrantene i gatene i Paris, har Vedum liten sans for hvordan begrepet “det grønne skiftet” brukes.

– Det som provoserer mange med anstrengt økonomi er at økninger i avgifter blir solgt inn som et “grønt skifte”, men i store deler av Norge har man ikke mulighet til å ta det toget eller har råd til å kjøpe den Tesla-elbilen. Vi er for å stimulere til elbil, men det er ikke tvil om at de som har fått de største fordelene av elbil-politikken til nå har vært er de som har mest penger fra før. Sånn er det, fastslår Vedum.

Frps største donor

Nytt av året 2019 er det også at Vedum vil gå i krigen mot Høyre og Frp-regjeringens milliardkutt i formuesskatten til de superrike de siden 2013.

– De gule vestene krever også en mer progressiv inntektsskatt. I Norge og Frankrike er det ikke det som har skjedd de siste årene. Den formuesskattelettelsen som Stein Erik Hagen, Ole Robert Reitan og Jan Haudemann Andersen og de gutta får, finansieres av alle de som skal fylle drivstoff rundt om i Norge eller elavgiften eller de som kjører drosje. Man kaller det et grønt skifte. Men det er en omfordeling av penger fra fattig til rik. De fattige skal drive avgiftsdugnad for Høyres og Frps største donor Stein Erik Hagen, slik at han kan bli nullskattyter. Det er grunnleggende feil! raser Vedum.

Støtter drosjene

En av de mest seiglivede myter i norsk politikk, er at Frp er drosjesjåførenes foretrukne parti. Også det vil Vedum tydeligvis gjøre noe med:

– I år øker regjeringen kraftig skatt og avgift på drosjenæringen. Men de gutta, for det er i hovedsak gutter som driver med drosjekjøring i Oslo, er ikke inntektsvinnere. De jobber timene sine. At det er de som skal få avgiftsøkning, mens Stein Erik Hagen skal få skattelettelser, det er feil!

– Mener du at de som bor i distriktene og grisgrendte strøk opplever at de ikke blir respektert av dem som bor i sentrale strøk for måten de lever livene sine på?

Nedlatende

– Ja. Og nedlatenhet. Det er ikke folk flest i Oslo som har den nedlatenheten. Jeg tror de fleste har respekt for andre, de er skvære. Men makta har en nedlatenhet overfor den måten man lever livet sitt på bygdene, og det man opplever som ikke politisk korrekt.

– Hva mener du med “politisk korrekt” i denne sammenhengen?

– Med det mener jeg at rommet for hva man kan mene og hvordan man skal leve blir snevret inn. Man “må” spise mindre kjøtt, man “må” helst kunne gå eller sykle til jobb og man “må” forstå at det er helt naturlig at det bor flere statlige styreledere på et postnummer bak Slottet enn i hele Nord-Norge. Man “må” forstå at store enheter er bedre enn små. Men livet er mangfoldig og det leves ulikt på de ulike stedene i dette landet. Det burde være større respekt for denne mangfoldigheten.

Doble standarder

Vedum mer enn antyder at det er doble standarder for byfolk og bygdefolk.

– Det ligger mange paradokser i dette. Det “politisk korrekte” er at vi skal spise mindre kjøtt, i Oslo kommune skal man til og med sørge for at man på sykehjemmene spiser mindre kjøtt, formodentlig uten å spørre de eldre selv. Men å reise på en helgetur til New York, det stilles det nesten ingen spørsmålstegn ved, sier Vedum.

– Løper ikke du en risiko, når du drar en del av resonnementene fra de med de gule vestene i Frankrike og overfører det til Norge, for å bli en norsk Donald Trump?

– Nei. Frankrike er et fullstendig annerledes land enn Norge. Men man ser likevel noen av de samme tendensene, og det er mye å lære. For Frankrike har gjort mange av de samme politiske grepene som i Norge. Rundt 70 prosent av franskmennene støtter “de gule vestene”.

Ola Elvestuen

Ulvesakene er likevel en av de sakene som kanskje engasjerer aller mest i Sp akkurat nå.

– Vedtaket som Ola Elvestuen (V), Bård Hoksrud (Frp) og Bent Høie (H) la frem før jul, viser jo at det er sterke interne spenninger innad i regjeringen i ulvesaken, når det er tre statsråder som må legge frem et sånt type vedtak.

– Og så opplever folk at de som lever med utfordringene nært på kroppen, de har lite å si, mens de som da kan sykle på jobb i departementene her i Oslo, de har alt å si, tilføyer han.

Vedum, som var landbruksminister i den rødgrønne regjeringen til Jens Stoltenberg fra 2012 til 2013, vil kjøre motstand mot sentralisering hardt fram til valget i september.

Provokasjon

– Det er en provokasjon i det – at de som har jobbet demokratisk, stått på, fått Stortinget, roviltnemder og alt til å gjøre demokratiske vedtak – får en opplevelse at de som faktisk kjenner problemene ikke skal bli hørt. Mens de som ikke kjenner problemene skal ha all makt. I hvert fall oppleves det som om de har all makt, selv om bildet er mer balansert. Da daværende Høyre-statsråd Vidar Helgesen gjorde sitt vedtak høsten 2016, så la man ned det statlige skattekontoret i Trysil samme dag. De mistet noen av sine eneste statlige arbeidsplasser, men de fikk beholde ulven, sier Vedum.

Men også i Akershus er trenden den samme, mener han.

– I Aurskog Høland hadde man før et velfungerende lensmannskontor. Det skal nå nesten helt bort. Statlige tjenester som politi og skatteetat trekker seg ut og blir sentralisert, mens man skal ta belastningen med mer ulv. Som går ut over muligheten til jakt, skape næring på bakgrunn av jakt og beitebruk. Det er også derfor mange av dem har bosatt seg der. Det skaper usikkerhet og utrygghet for en del fordi de synes det er vanskelig med ulv i nærmiljøet sitt.

Trump er bajas

– Poenget er at folkestyret har et premiss, og det er at man skal høre på folk. Jeg er grunnleggende uenig med med mye av det bajaseriet Trump driver med. Og det å sette folk opp mot hverandre. Men hele medisinen mot at den type bajaseri skal få styre politikken, er at folk blir tatt på alvor med sine hverdagsproblemer. Men hvis du overkjører vanlige folk kan du få sånne ekstreme utslag som du har i amerikansk politikk, som er veldig fremmed i norsk politikk.

Vil bli større enn Frp

VG er kjent med at man internt i både Frp og Sp ser på hverandre som hovedkonkurrenter i kommunevalget, siden man kjemper om mange av de samme stemmene i Distrikts-Norge.

– Målet er å bli større enn Frp, og dermed det tredje største partiet ved kommunevalget, sier Vedum.

– Forrige kommunevalg fikk dere 8,5 prosent, mens Frp fikk 9,5 prosent av stemmene. Nå er vi inne i valgåret 2019. Frp støttet Høyre og Venstre i ulvesaken, og Bård Hoksrud måtte sitte å forsvare vedtaket offentlig. Er dette vedtaket nærmest å regne for en gavepakke for dere i Sp?

– Det er i tilfelle en gavepakke vi gjerne skulle ha vært foruten. For til slutt handler politikk om sakene. Men det som Frp og Høyre gjør her, er at de gang etter gang viser at når det kommer til stykket, og de har makt, så gjør de det motsatte av det mange av deres lokale representanter sier i valgkampen. Det undergraver tillit. Erna Solberg har alltid falt ned på dette standpunktet. Det er Erna Solberg og Siv Jensens ansvar at dette skjer. Men igjen, dette er en start på valgkampen jeg ikke ønsket.

Kynisk

– Men rent kynisk, når stemmene skal telles på valgdagen, så kan det være en gavepakke?

– Vi mener det vi mener om dette uansett. Det er klart at Frp og Høyre undergraver tilliten sin på denne måten, og Venstre har jo ingen velgere igjen i Bygde-Norge. Og det er fordi de har gjort mange sånne vedtak.

This entry was posted in Generell. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.