Førstekandidat Bjørg Sandkjær i Dagsavisen: – Trikkeavsporing fra Høyre

Trikken er effektiv, fordi den har plass til mange passasjerer og den er miljøvennlig fordi den går på ren, fornybar vannkraft. I tillegg er det å reise med trikken behagelig for passasjerene. Oslofolk liker tydeligvis også å reise med trikken – den er det kollektivtilbudet Oslo-folk er mest fornøyd med, og den frakter over 50 millioner passasjerer i året.

I 2021 skal Oslo få 87 nye trikker, og det gjøres omfattende investeringer i infrastruktur. Forslaget om å skrote trikken frontes av Fabian Stang og Oslo Unge Høyre. De vil erstatte trikken med noe de ikke vet hva er, men som skal være veldig framtidsrettet og flott. Men Stang og de andre trikkemotstanderne i Oslo Høyre vil ikke stoppe investeringen i nye trikker og i skinnegangen. Å gå inn for Sangs forslag ville vært fullstendig økonomisk uansvarlig, Oslo bruker nå mange milliarder på trikkeforbedringer, noe Stang ikke tar til orde for å kutte. Kommunen skal altså bruke mange milliarder på noe som ikke er tenkt å vare. Men håpløse disponeringer av offentlige midler fra de blå i Oslo ville ikke være noe nytt. Det er nok å minne om Holmenkollen-utbygginga, sykehjem-tomta i Spania og korrupsjon i kommunale foretak. Historien viser at Høyrefolk i Oslo er gode på å sløse offentlige midler. Senterpartiet vil derimot at de avsatte pengene skal legge grunnlag for fortsatt trikkesatsing i Oslo i mange, mange år framover.

I stedet for å fortsette tidligere tiders avsporing av trikketilbudet i Oslo, med asfaltering av trikkeskinnene på Sagene, vil Senterpartiet i Oslo satse på trikken. Senterpartiet vil starte opp arbeidet med ny trassé langs Ring 2 og forlenge trikken til Tonsenhagen og Hauketo innen 2023. 

This entry was posted in Generell. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.