ÅSLAUG SEM-JACOBSEN OG BJØRG SANDKJÆR I VÅRT OSLO: – HUSLEIE PÅ KOMMUNALE BOLIGER MÅ KUTTES, OG GJENGS LEIE BØR SKROTES

— Det er noe som skurrer når kommunen tar høy leie fra en gruppe som allerede sliter økonomisk. Boligene har dårlig standard, og kommunen har et overskudd på virksomheten, mener Oslo Senterparti.

Åslaug Sem-Jacobsen er stortingsrepresentant for Senterpartiet og mangeårig osloboer
Bjørg Sandkjær er førstekandidat for Oslo Senterparti ved høstens kommunevalg i Oslo.

— På tide å skrote gjengs leie-prinsippet for kommunale boliger?, spør Morten Mjelve i Vårt Oslo 20. februar.

— Ja, svarer Oslo Senterparti på det.

De siste årene har Oslo Kommune innført «gjengs leie» for flere og flere av de kommunale utleieboligene. Gjengs leie henger sammen med markedsleie. Prinsippet er at leia i de kommunale boligene skal være tilnærmet lik markedspris. Er det for dyrt kan den enkelte leietaker søke forskjellige typer statlig og kommunal støtte.

Problemet, som Morten Mjelve beskriver godt, er at slike ordninger er kompliserte og kan endres uavhengig av utleieprisen på kommunale leiligheter i Oslo. De treffer ikke nødvendigvis godt. En konsekvens av dette har vært godt dokumentert de siste ukene: flere psykisk utviklingshemmede har fått økt husleie til et nivå de ikke kan betale.

Boliger i dårlig stand
Dårlig standard er også et problem. Boligbygg, foretaket som forvalter Oslos kommunale leiligheter, anslår at vedlikeholdsetterslepet på kommunale utleieboliger er på 3,2 milliarder kroner.

Det er et paradoks at Oslo kommune tar ut store inntekter av Boligbygg. Nettopp for å bruke mer penger på vedlikehold er dette «overføringskravet» fra Boligbygg redusert fra nærmere 400 millioner kroner til noe over 300 millioner kroner i Oslo kommunes 2019-budsjett.

Det er noe som skurrer når kommunen tar høy leie fra en gruppe som allerede sliter økonomisk, boligene har dårlig standard, og kommunen samtidig har et overskudd av virksomheten. En virksomhet som brukes til å finansiere andre deler av kommunens budsjett.

I desember i fjor vedtok et enstemmig bystyre at det skal tas en vurdering av dagens praksis for gjengs leie-prinsippet, husleienivå og bostøtteordningene. Det er positivt.

Sp har tre forslag
Senterpartiet i Oslo mener det må tas et kraftigere oppgjør med Oslo kommunes utleiepolitikk enn bystyret legger opp til. Vi har tre forslag til bystyret:

I stedet for at den enkelte leietaker må finne ut av støtteordninger for å klare leia (hvis disse støtteordningene i det hele tatt finnes-), vil vi kutte husleia med 20 prosent. Etter kuttet kan leia justeres etter vanlig prisvekst.

Boligene må ha skikkelig standard. Det er positivt at bystyret bruker mer enn før på vedlikehold. Vi vil øke dette enda mer, slik at vi på sikt får tatt igjen vedlikeholdsetterslepet. Dette kan finansieres ved å stoppe utbytteoverføring fra det kommunale boligforetaket til kommunekassen.

Det må bli slutt på at Oslo kommune bruker leieinntekter fra de som har fått tildelt kommunal bolig som en inntektskilde. Leieinntektene må i stedet brukes til å vedlikeholde leilighetene og til å kjøpe inn nye.

This entry was posted in Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.