Monthly Archives: March 2019

Ingvild Munz og Fredrick Bjerke i Nationen: -Venstre i regjering er verre for landbruket enn en sommer uten regn

Nei, Venstres politikk er ikke bra for norsk landbruk. Venstre: Venstres stortingsrepresentant André N. Skjelstad skryter av partiets landdbrukspolitikk. Det er det ikke grunnlag for, skriver innsenderne. Foto: Siri Juell Rasmussen Fredrick BjerkeOslo Senterungdom Ingvild MunzOrganisatorisk nestleder i Oslo SenterungdomPublisert: … Continue reading

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Aftenposten: – Her er Sp-politikerne som jubler over 1,9 prosent på meningsmålingene

Senterpartiet surfer på en bølge av medgang og rekordmålinger. I Oslo jubler de over å ha karret seg over en prosent. Hilde LundgaardSigne Dons (foto) – Jeg har kjempetrua! Vi skal gjøre vårt beste valg noensinne! Fredrick Bjerke, kledd i … Continue reading

Posted in Avisartikler, Ullevål | Leave a comment

Oslo Senterpartis program 2019-23

Programmet for bystyrevalget høsten 2019 finner du her.

Posted in Valg 2019 | Leave a comment

Sikkerhet og beredskap i Oslo-regionen

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Riksrevisjonen har flere ganger påpekt svikt i regjeringens arbeid med såkalt objektsikring, som innebærer trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur. Mange av disse objektene ligger naturlig nok i hovedstaden, derfor er … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Gi rom til ung frivillighet!

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Frivilligheten er bærebjelken i det norske samfunnet. Frivilligheten aktiviserer, integrerer og inkluderer grupper og enkeltmennesker. Den løser viktige samfunnsoppgaver, styrker demokratiet og gir liv til lokalmiljø der folk bor. Den lokale frivilligheten i … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Vern Oslos kolonihager og inngå ny avtale nå!

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Oslo Senterparti vil frede byens 9 kolonihager, og sikre forutsigbarhet for hagene, ved å snarest mulig inngå ny avtale. Dagens avtale mellom kolonihagene og kommunen utløper i 2025, og det er usikkerhet rundt … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Deltakende byutvikling: Et Oslo for alle

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Beslutninger som tas nå vil forme byen for flere generasjoner fremover. Under FN-konferansen «Habitat III» i september 2016 forpliktet Norge seg til å fremme inkluderende, bærekraftige byer, som skal motvirke sosiale skiller og … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Vindkraft er et nasjonalt fellesgode

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Norge har rike tradisjoner som energinasjon og er verdensledende i å la naturrikdommer som fossekraft og olje komme nasjonen og fellesskapet til gode. Allerede i 1909 vedtok Stortinget konsesjonslovene med hjemfallsrett som hindret … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Et reelt arbeidsgiveransvar sikrer et seriøst arbeidsliv

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Høyesterett har slått fast at norske arbeidsrettslover ikke er presise nok til å stoppe arbeidsgivere som ser seg tjent med å løpe fra arbeidsgiveransvaret sitt. I en dom fra 12. desember 2018 i … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Folkestyre og folkerett

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Israel- Palestina konflikten har pågått helt siden mandatområdet «Palestina» ble delt som følge av opprettelsen av staten Israel i 1948.  Dagens Palestina består av Vestbredden, inkludert Øst- Jerusalem, og Gazastripen. Disse områdene er … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment