Trygve Slagsvold Vedum møtte protesterende beboeraksjoner

Akersposten 28.02.2019 kl 14:04

Stadig flere velforeninger og beboeraksjoner protesterer mot utbyggingsplaner i Oslo. Dette er et symptom på manglende lokaldemokrati i Oslo, mener Senterpartiet – og krever at innbyggerne blir hørt og tatt på alvor.

LYTTER: Trygve Slagsvold Vedum og Bjørg Sandkjær (rett til venstre for Vedum) lytter til Harald Hodt (ryggen til) fra Smestadaksjonen. Foto: Karl Kristian Langeland
LYTTER: Trygve Slagsvold Vedum og Bjørg Sandkjær (rett til venstre for Vedum) lytter til Harald Hodt (ryggen til) fra Smestadaksjonen. Foto: Karl Kristian Langeland

SMESTAD: Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, og Oslo Senterpartis førstekandidat Bjørg Sandkjær, møtte beboeraksjoner og velforeninger fra hele Oslo på Smestad. Senterpartiet har tatt stilling til striden om manglende medbestemmelse og riving av etablerte bomiljøer for å fortette områdene.

Stort oppmøte

Senterpartiet mener at innbyggerne overses og at byutvikling skjer på utbyggernes premisser. Reell medbestemmelse i beslutninger som gjelder utvikling av eget nabolag er et viktig premiss for Oslo Senterparti.

På Smestad møtte Slagsvold Vedum og Sandkjær over 30 representanter for beboeraksjonen på Smestad, i tillegg til beboeraksjoner og velforeninger fra hele byen, blant annet Oslo velforbund, Beboeraksjon Oslo, Nabolagsgruppa Bevar Borgen, Groruddalen vel, Nabolagsgruppa Bevar Smestad, Kværneråsen velforening, Montebello vel, Nordstrand vel, Aksjon Holtet, Aksjonsgruppa nedre Grefsen, Husebyåsen vel, Skøyen miljøforum.

Overkjørt av makta

Senterpartirepresentantene fikk mange innspill fra representantene for beboeraksjonen.

– Innbyggerne forteller urovekkende historier om hvordan de blir overkjørt av makta på Rådhuset. De føler seg lurt av planer som inneholder betryggende begreper som at nybygg skal være «strøkstilpasset» og at det skal legges vekt på å bevare egenart, samtidig som dette ikke skjer i praksis. Snarere blir det bygget så høyt og tett som mulig, stikk i strid med hva de som bor i området ønsker, sier Sandkjær.

– Oslo Senterparti krever at medvirkning i nye prosjekter må starte før planleggings-, konsekvensutrednings eller reguleringsarbeid gjøres kjent, og at medvirkningsprosessene skal være dokumentert før oppstartsmøte avholdes, understreker Sandkjær.

Henger ikke sammen

Trygve Slagsvold Vedum peker på viktigheten av å ha en by med variert bebyggelse, som også inneholder eneboliger og grønne lunger.

– De nye prognosene for befolkningsvekst viser at det ikke en gang er behov for så mange boliger som bystyret la opp til i kommuneplanen fra 2015. Derfor blir det helt feil å rive hus for å bygge blokker. Det kan virke som om utbyggingen på for eksempel Smestad er styrt av utbyggerne. Jeg ønsker ikke en slik pengestyrt utbygging. Smestad er et område der det er mye å tjene på å bygge ut, og utbyggerne har hastverk med å sette spaden i jorden. De samme utbyggerne velger bort å bygge på andre tomter som er klare til å bygges på. Dette henger ikke sammen, sier Slagsvold Vedum.

Selvmotsigende

Beboeraksjonen tok blant annet opp påstanden om at det å rive hus for å bygge blokker fremstilles som et klimatiltak, når de mener at det er dokumentert av riving av gamle bygg og oppføring av nye har store klimaomkostninger og samtidig reduserer nedbygging av hager biologisk mangfold og viktig CO2-opptak.

– Det er selvmotsigende at byrådet på den ene siden oppfordrer folk til å plante blomster i kasser til humler og bier, og på den andre siden vil bygge ned blomstrende hager, sier Slagsvold Vedum.

– Vi ønsker ikke en byutvikling for innbyggere, ikke utbyggere. Vi etterlyser reelle endringer for å gi innbyggerne medbestemmelse i hvordan deres nabolag skal bli, sier Oslo Senterpartis førstekandidat i Oslo, Bjørg Sandkjær.

Kan bli historisk

Etter møtet med Beboeraksjonen var Sandkjær optimistisk på grunn av det sterke engasjementet.

– Det kom beboere fra hele byen og ikke bare fra eplehagene på vestkanten, som enkelte hevder står bak kravene om en annen og fornuftig byutvikling. Her er det stort engasjement over hele byen. Det viktigste for meg er å ivareta lokaldemokratiet og sikre bedre medbestemmelse, som konkret betyr at beboere må komme mye tidligere inn i planprosesser for å kunne påvirke utviklingen i eget nærområde. Det har jeg lovet å jobbe for som representant i bystyret, sier Sandkjær.

– Og hva er sjansen for at Senterpartiet blir representert i bystyret denne gangen?

– Vi er optimistiske. Ut fra meningsmålinger har vi håp om å få inn to representanter i bystyret. Da blir vi i tilfelle historiske, avslutter Sandkjær.

This entry was posted in Avisartikler. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.