Kjersti Toppe i Stortinget om Ullevål sykehus

Kjersti Toppe tror ikke særlig på at nedleggelse av Ullevål vil gi innsparinger – erfaringer fra andre sykehus er at nye sykehus ikke oppnår sine effektiviseringsmål, med fare for at funksjoner legges ned.

Se hele replikkvekslingen med helseministeren her (fra 1:37:40):

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=%2F2019%2FH264-full%2FStorting%2F03%2F13%2FStortinget-20190313-095509.mp4&msid=291&meid=10236

This entry was posted in Debattinnlegg, Ullevål. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.