Ingvild Munz og Fredrick Bjerke i Nationen: -Venstre i regjering er verre for landbruket enn en sommer uten regn

Nei, Venstres politikk er ikke bra for norsk landbruk.

Venstre: Venstres stortingsrepresentant André N. Skjelstad skryter av partiets landdbrukspolitikk. Det er det ikke grunnlag for, skriver innsenderne. Foto: Siri Juell Rasmussen

Fredrick Bjerke
Oslo Senterungdom

Ingvild Munz
Organisatorisk nestleder i Oslo Senterungdom
Publisert: 26.03.19, 14:00

I to leserbrev i Nationen (Tove Evensen 07.03.19 og André N. Skjelstad 06.03.19) skryter Venstre av hvor godt det går i landbruket fordi Venstre har fått gjennomslag her de siste årene. Innlegget viser ikke til noen konkrete eksempler om hva som går bra, ut over en påstand om at det er optimisme og at «ting går bra» i landbruket. Men, det er lenge siden Venstre pluss landbrukspolitikk var lik bra.

Venstres landbrukspolitikk er ikke bra for de ca. 250 pelsdyrbøndene som mister levebrødet sitt etter at Venstre fikk gjennomslag for et næringsforbud. Det er den første næringen i moderne historie som faktisk er blitt forbudt.

Venstres landbrukspolitikk er ikke bra for de bøndene som må bruke store deler av sommeren på å lete etter halvspiste og ihjelrevede sauer og lam. Dette skyldes i hovedsak Venstre sin mangel på respekt for norske bønder og trenering av rovdyrforliket. Konsekvensen av Venstres politikk er katastrofal for kommunene i ulvesona med tapt beiteinntekt, og synkende inntekt fra jakt og hytteutleie.

Venstres landbrukspolitikk er ikke bra for de bøndene som ønsker å utvide drifta hvor eneste alternativ er å dyrke opp myr, som Venstre ønsker å forby. Samtidig ønsker ikke Venstre å forby bygging av store parkeringsplasser og varehus på den samme myra. Venstres politikk er heller ikke bra for oss som ønsker mer aktiv bruk av skogen. Til tross for at aktiv bruk av skog er et av de viktigste miljøtiltakene for å redusere bruk av olje og lagre karbon, samt å være en viktig inntektskilde for svært mange, ønsker Venstre langt mer vern av skog.

Venstres landbrukspoltikk er ikke bra for bøndene med små og mellomstore bruk, hvor inntektsutviklingen har blitt svekket mens Venstre har hatt innflytelse. Siden 2013 har de aller største bøndene konsekvent blitt prioritert fremfor de små og mellomstore brukene.

Venstres landbrukspoltikk er ikke bra for dyrevelferden når budsjettene til Mattilsynet kuttes. Kutt i Mattilsynets budsjetter vil gi dårligere tilsyn og kontroll med dyrevelferden, og Mattilsynet er også vårt viktigste organ for å både forebygge og avdekke når det først skjer brudd på dyrevelferden.

Venstres EU-poltikk er ikke bra for landbruket. Hvis Norge hadde blitt medlem av EU slik mange i Venstre vil, hadde trolig mye landbruk i Norge blitt utkonkurrert av mat som er produsert i land med mye lavere lønns- og produksjonskostnader og høyere bruk av antibiotika. Dette strider fullstendig med målet om å øke matproduksjonen vår. I Sverige og Danmark ser vi at mange bønder må ta opp stadig mer gjeld og utvide drifta for å kunne drive landbruk. Mange går konkurs med hundrevis av millioner i gjeld. Hadde Norge vært med i EU ville vi trolig hatt flere eksempler på dette her også.

Venstres politikk om at man at man skal være liberale og kun produsere mat der det er mest lønnsomt, samtidig som man hevder å ha en god klima- og distriktspolitikk er en bløff. Å mene at marked og pris skal bestemme innebærer at små- og mellomstore bruk blir utkonkurrert, og at man til enhver tid baserer seg på områdene hvor det er billigst å produsere – uten å ta hensyn til arbeids- og lønnsvilkår, sikkerhet eller levende lokalsamfunn. Ikke minst gjør dette oss utrolig sårbare for klimaendringer og svingninger i matproduksjonen på verdensbasis. For å sikre den norske matproduksjonen trenger vi landbruk i hele landet, ikke bare de områdene hvor man kan drive stort.

Det Venstre faktisk gjør når de har innflytelse over landbrukspolitikken er å fjerne mulighetene for at folk kan drive landbruk og bo over hele landet. Skal Venstre en gang igjen ha troverdighet på landbruksområdet må de slutte å skryte av luftslott, og heller komme med noen tiltak som ikke systematisk svekker bøndenes mulighet til å drive landbruk over hele landet med fortjeneste og god dyrevelferd.

This entry was posted in Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.