Bjørg Sandkjær i Dagsavisen: – Vis turistene Oslo!Foto: Kristin Brenna

Oslo Senterparti deler Oslo-guidenes frustrasjon over at det strammes inn på muligheter til å transportere turister i Oslo. Det går an å vise turistene Oslo, og samtidig være en grønn, varm og skapende by.

Bjørg Sandkjær

Turister fra hele verden har masse å lære om alt fra Oslos historie til vår grønne politikk. Det er ingen motsetning mellom det grønne skiftet, og å legge til rette for turisme i sentrum. Oslo Senterparti vil ta nødvendige grep for at Oslo skal være et forbilde for andre byer, både i Norge og internasjonalt, når det gjelder miljø- og klimavennlige løsninger. Vi tror at den rene naturen også i og rundt hovedstaden vår, er et av særtrekkene som gjør at turister velger å reise hit. Samtidig mener vi det er mulig å legge bedre til rette for turisme enn det som gjøres i dag, uten at det går på akkord med byens grønne varemerke. Også turistnæringen fortjener tydelige, gode og forutsigbare rammevilkår. Turister som av ulike årsaker ikke er i stand til å gå lange turer på egne bein, må også få mulighet til å se Oslo. Byrådet kan lett legge til rette for det, uten å gå på akkord med sin grønne målsetting. Kravene som en rekke Oslo-guider har fremmet i Dagsavisens Nye Meninger 31. mars, bør innfris. Oslo Senterparti deler eksempelvis guidenes frustrasjon over at det ikke lenger er tydelig om det er tillatt å parkere i korte perioder for å levere varer til hotellene. Det sier seg selv at sjåfører må kunne hjelpe turister å frakte bagasje til hotellet, uten at det gir bøter. Det sier også seg selv at frakt av sengetøy, håndklær og tilsvarende store kolli, krever at man må kunne parkere lenge nok til at dette kan fraktes inn på hotellet. Skiltene som tillot parkering i «10 minutter for trafikk til hotellet» må snarest settes opp igjen. Videre er det åpenbart at tomgangskjøring når busser venter på passasjerer, ikke kan tillates. Da er det viktig at de som bryter forbudet faktisk bøtelegges for dette. Useriøse aktører skal ikke få ødelegge for de mange seriøse. Samtidig er det vanskelig å se hvorfor en lavutslippsbuss med femti turister ikke regnes som kollektivtransport. Den største utfordringen er at innstrammingene som innføres på turistkjøring i Oslo gjøres på kort varsel – og uten at turistnæringen rekker å kommunisere det til sine kunder før reisen er solgt. Som et minimum, bør det innføres gode alternativer sånn at Oslo fortsatt kan være en gjestfri, åpen og inkluderende by. Det står ikke i motsetning til å være grønn.

This entry was posted in Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.