Bjørg Sandkjær i Aftenposten: – Vern om Oslos kolonihager!

Bystyret vedtok 30. januar den reviderte kommuneplanen. Det er tatt med en formulering om at «[d]et skal tilrettelegges for urban dyrking av mat i offentlige rom og fellesarealer, dyrkekasser, skolehager, parsellhager og kolonihager». I den nye planen for urbant landbruk som var på høring i 2017, «Et spirende Oslo», er også videreføring av kolonihagene tatt med. Samtidig utløper avtalen mellom kolonihagene og Oslo kommune i 2025.

Kolonihageforeningene er usikre på om det vil bli en ny avtale eller om de risikerer å måtte stenge hagene. Oppgraderinger av hagene er stoppet i påvente av hva som skjer om syv år, når kontraktene utløper.

Oslo bør frede byens ni kolonihager og sikre forutsigbarhet ved snarest mulig å inngå en ny avtale.

Mange tusen står på venteliste for en parsell. Ventetiden er i overkant av 10 år. Det er derfor behov både for areal til utvidelser av eksisterende kolonihager og til etablering av nye. Det vil Oslo Senterparti ta initiativ til. Områdene er ikke bare viktig for matproduksjon, men har siden 1907 fungert også som tur- og rekreasjonsareal for lokalmiljø og nabolag i Oslo. De har i tillegg åpne arrangementer sommerstid og fungerer som grønne lunger i sentrale boligområder.

Kolonihagene er ikke bare viktig for dem som har en parsell, men for hele byens befolkning.

Bjørg Sandkjær, førstekandidat, Oslo Senterparti

This entry was posted in Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.