Bjørg Sandkjær svarer Arne Strand i Dagsavisen: -Senterpartipolitikk er bra for Oslo


Arne Strand tar feil. Senterpartiet øker i Oslo fordi flere ser at Senterpartiets politikk er bra for byen.

Bjørg Sandkjær

Da Oslo Sp nominerte til valget i 2019, satte vi oss et hårete mål om å få to mandater i bystyret. NRK og Aftenpostens måling 12. april ga oss 2,6% oppslutning. Målet er med andre ord innen rekkevidde. 

Dette faller Dagsavisens Arne Strand tungt for brystet. Under overskriften «Bønder i byen» skriver han følgende i Dagsavisen 12. april: «Det er ikke Senterpartiets interesse og omtanke for byen som gjør at «Oslo-eliten», som Sp foraktelig har omtalt folk i hovedstaden, trolig vil sørge for at SP igjen blir representert i bystyret. Det er partiets framgang i by og bygd over hele landet som har krysset Sinsenkrysset og nådd Grünerløkka.» Det er i beste fall i en svak analyse. Selvsagt spiller nasjonale trender inn også i Oslo, men den store økningen i oppslutning for Oslo Senterparti skyldes langt mer enn som så. 

Når senterpartister i Oslo prater med folk, og deltar i debatter og på folkemøter, opplever vi at flere og flere er nysgjerrige på vår politikk. De nikker til at det trengs mer lokaldemokrati og at makt og beslutninger må flyttes nærmere dem det gjelder – fra kommunale selskaper og etater til folk og folkevalgte. De er enige i at Oslo trenger gode tjenester nær folk, og at byutviklingen må skje på innbyggernes, ikke utbyggernes, premisser. På bildet over møter SPs leder Trygve Slagsvold Vedum og jeg beboeraksjoner fra hele byen, som forteller om frustrasjon over fortettingsplaner og annen byutvikling som de får tredd ned over hodet sitt. Vi får bred støtte for at Aker sykehus må bygges, og at Ullevål sykehus ikke må legges ned. Mange er bekymret over at byen vår blir stadig mer delt – og mener at vi trenger en politikk for mindre forskjeller, slik som vårt forslag om å kutte husleia i kommunale boliger med 20 prosent, og pusse opp boligene, og kamp mot sosial dumping i arbeidslivet. Folk ser at vi trenger en tillitsreform i offentlig sektor der de ansatte får være fagfolk og bruke mindre tid på skjemaer, både i skolen og helsetjenesten. Stadig flere byboere ser at senterpartiets politikk trengs også i hovedstaden. 

Samtidig har Arne Strand tydeligvis ikke fått med seg at «bønder i byen» har gått ut på dato som negativ merkelapp. Det går en grønn tråd fra Arne Haukviks innsats for Oslos kolonihager på 70-tallet, til dagens sterke engasjement for urbant landbruk i koloni- og parsellhager, dyrkekasser i potter på kjøkkenbenken, og for tradisjonelt landbruk i Maridalen og markabygdene og å ta vare på de grønne lungene i Oslo. Oslo-boerne er opptatt av både sunn og trygg mat, og å oppleve gleden over å få ting til å spire. 

Senterpartiets vekt på lokaldemokrati og troen på at vettet er jevnt fordelt treffer mange av dem vi snakker med. Derfor får vi større oppslutning i Oslo. Og derfor bør Senterpartiet inn i bystyret.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har lansert «kaffekoppstrategien», en prat over en kaffekopp, som den beste måten å informere om vår politikk. Jeg inviterer gjerne Arne Strand til en kaffe, med eller uten meieriprodukter, for en opplysende prat om vår politikk for Oslo.Bildet er tatt av Karl Kristian Langeland. 

This entry was posted in Generell, Ullevål. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.