Morten Edvardsen i Vårt Oslo: – Byrådet behandler leietakerne skammelig

Senterpartiet i Oslo reagerer sterkt på at det rød-grønne byrådet fortsatt lar de kommunale utleieboligene forfalle og opptrer som en bolighai.

Morten Edvardsen

Morten Edvardsen er andrekandidat for Oslo Senterparti ved høstens kommunevalg i Oslo.

Årevis med utbytte fra de kommunale utleieboligene og manglende oppgraderinger har ført til at boforholdene til leietakerne stadig forverres. Det er en skam. Ville Hanna Marcussen (MdG) funnet seg i å bo slik selv?

Nå må det bli slutt på at kommunen tar ut utbytte fra Boligbygg. Senterpartiet mener at alle inntekter i det kommunale foretaket må gå til å vedlikeholde og oppgradere boliger.

Vedlikeholdsetterslepet må bli tatt igjen innen utgangen av 2024. Det er ett av Senterpartiets viktigste krav til dem vi skal samarbeide med etter valget.

Skrot gjengs leie

I tillegg krever vi at kommunen skroter «gjengs leie»-prinsippet for justering av kommunal husleie, og at når man har gjort det, må man redusere den opprinnelige husleia med 20 prosent.

Oslo kommune skal ikke være en bolighai. Kommunen har utleieboliger som sosialt formål, ikke for å tjene penger eller som påfyll til kommunekassa.

Dårlige boforhold går ut over helsa til folk, det gjelder både fukt- og råteskader og trangboddhet. Å gjøre noe med boforholdene i Oslos kommunale utleieboliger er også en del av arbeidet for å redusere forskjellene i Oslo. At et rødgrønt byråd ikke klarer å rette opp de grove urettene i de kommunale utleieboligene, er en skam.

This entry was posted in Generell. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.