Trygve Magnus Slagsvold Vedum til VG om flytting av Ullevål sykehus og NRK

Vedum ut mot statlige flytteplaner: Som å flytte Notodden til Oslo


«HISTORIELØST»: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier det er historieløst av NRK å flytte fra de unike bygningene i bakgrunnen, på Marienlyst i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum angriper to store statlige flytteplaner. – Blir de iverksatt, blir det som å flytte alle innbyggerne i Notodden, Hammerfest, Holmestrand eller Namsos til Oslo.

Han kaller NRK historieløse.

– Jeg er kraftig provosert over planene om at NRK skal flytte fra sine lokaler på Marienlyst og at Ullevål skal nedlegges til fordel for et nytt og gigantisk sykehus ved Gaustad. Det er spesielt argumentene som brukes, som er provoserende, sier Vedum.

Han viser til at begge prosjektene har en klar forutsetning.

– NRK-ledelsen gjort det klart at det er et premiss at de før de avklarer eventuell flytting, er sikret store inntekter ved at de får selge til eiendomsselskap som skal utvikle boliger der. Styreleder i Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem, har sagt at rett ut at tomtesalg er det som gjør sykehus-flytteprosjektet bærekraftig.

Vi møter ham foran NRK-bygget på Marienlyst i Oslo, som han flere ganger i uken går inn for å lokke nye velgere til sitt parti.

14 000 mennesker

Han har regnet.

– Samlet er det anslått at salg av de to eiendommene kan gi 6500 nye boliger. Legger vi SSBs vurderinger av at det bor 2,17 personer pr. husholdning i Norge, så betyr det at man planlegger boliger for over 14 000 mennesker. Det tilsvarer flere innbyggere enn det er i NotoddenHammerfestNamsosHolmestrand eller en rekke andre mellomstore norske byer.

– Det passer vel ganske bra når det er mange tusen som hvert år vil flytte til Oslo?

– Nei, det er ikke noe mål at stadig flere skal klumpe seg sammen på Oslo Vest. Snarere tvert om: Staten skal ikke være noen pådriver til slik sentralisering. Sp er derfor både mot å bygge et gigantisk sykehus, som det vil bli mye vanskeligere å styre, og å flytte NRK.

– Oslo trenger mer plass, for å bygge boliger. Skal de bygge i høyden?

– De har fortsatt mange mulige steder til utbygging. Og det bør ikke være et premiss at Oslo skal bli større og større. Oslo skal være en god by å vokse opp i, med plass til grønn lunger og aktiviteter. Det får grenser for hvor stor tilflyttingen bør være og staten bør ikke bidra.Trygve Slagsvold Vedum stilte i bunad: – Jeg ser at representanten har kledd seg opp

– NRK ønsker å møte fremtiden med mer moderne lokaler?

– Jeg ser det argumentet, men de bør i sterkere grad han fokus på å utvikle de unike bygningene de har her på Marienlyst. Det er også vernehensyn, som gjør det mer komplisert. Jeg synes det er historieløst å flytte fra Marienlyst.Disse statlige arbeidsplassene skal flyttes ut av Oslo

En god distrikts-nyhet – fra NRK-sjefen

Vi får tak i NRK-sjef Tor Gjermund Eriksen på vei hjem fra Hamar. Han humrer.

– Jeg tror Vedum liker det vi har gjort i dag: Opprettet nytt kontor og 20 arbeidsplasser på Hamar. Når det gjelder flytting fra Marienlyst, så har ikke det en eneste sentraliserende tanke i seg. Vi vil flytte fordi vi etter 80 år i NRK-huset har behov for et mer moderne mediehus, som er mindre.

– Og, legger han til:

– Det er store miljømessige og sikkerhetsmessige utfordringer med bygget på Marienlyst.

– Dere kommer ikke utenom at flytting fordrer at dere får inntekter fra salget, hvor boliger trolig er det mest inntektsbringende?

– Hvor mange som skal bo hvor i Oslo, er det politikerne som tar seg av. Selvfølgelig i dialog med oss, når det gjelder denne saken, men dette er ikke noe NRK kan styre.

Kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i Helse Sør-Øst RHF sier hun ikke ønsker å kommentere saken.

– Årsaken er at dette er forhold som ligger mange år frem i tid. Styret i Helse Sør-Øst RHF skal i sitt møte 20. juni ta stilling til videre fremdrift i videreutviklingen av Oslo universitetssykehus.

Hun sier at det møtet ikke vil avklare noe vedrørende boliger som finansieringskilde.

This entry was posted in Intervjuer i media, Ullevål. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.