Monthly Archives: July 2019

Kjersti Toppe i Morgenbladet om nedlegging av Ullevål, Helseforetaksloven og helseminister Høie

Kongen befaler Bent Høies egne partikollegaer eller regjeringskollegaer vil snart justere kursen for ham. Helseminister Bent Høie hevder at helseforetaksloven slår fast at helseminister er øverste myndighet og skal fatte beslutning i store saker som bygging av nye sykehus og endring … Continue reading

Posted in Debattinnlegg, Ullevål | Leave a comment

Kjersti Toppe i Aftenposten om nedlegging av Ullevål, Helseforetaksloven og helseminister Høie

Kongen befaler, Høie? Helseminister Bent Høie hevder i Aftenposten 11. juli at hverken helseforetaksloven eller merknadene sier noe om at Stortinget skal behandle store saker som nedlegging av Ullevål sykehus og ber meg bruke helseforetakslovens om strandlektyre. Jeg vil da vise til … Continue reading

Posted in Debattinnlegg, Ullevål | Leave a comment

Bjørg Sandkjær m.fl. i Klassekampen om fotomuseum på Sukkerbiten

Vil ha park, ikke fotohus Av Torbjørn Tumyr Nilsen og Julia Martincic Ny sammensetning i bystyret kan vende tommelen ned for nytt fotografihus på Sukkerbiten i Oslo etter valget.Vil ha park, ikke fotohus Sukkerbiten: Sukkerbiten er en tomt ved havkanten … Continue reading

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment

Kjersti Toppe i Aftenposten om målbildet for Oslo Universitetssykehus (OUS)

Kjersti Toppe mener at helseministeren ikke har lest Helseforetaksloven godt nok i forbindelse med flytting av Ullevål sykehus til Gaustad, og at det legges opp til feil behandling av saken: Saker av vesentlig karakter skal ikke avgjøres av helseforetaket selv, … Continue reading

Posted in Debattinnlegg, Ullevål | Leave a comment