Bjørg Sandkjær m.fl. i Klassekampen om fotomuseum på Sukkerbiten

Vil ha park, ikke fotohus


Av Torbjørn Tumyr Nilsen og Julia Martincic

Ny sammensetning i bystyret kan vende tommelen ned for nytt fotografihus på Sukkerbiten i Oslo etter valget.Vil ha park, ikke fotohus

Sukkerbiten:

  • Sukkerbiten er en tomt ved havkanten ved operaen i Oslo.
  • I 2018 inngikk Hav Eiendom AS og Fotografihuset AS en intensjonsavtale om å etablere Fotografihuset på tomta.
  • Planen er å bygge et fotohus på 3700 kvadratmeter. Et lite område er markert fri for ferdsel og kai-aktivitet.SV lover omkamp om Fotografihuset på Sukkerbiten i byrådsforhandlingene etter valget. – Vi vil jobbe hardt for at området omreguleres, sier ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo.

Kultur

Forrige uke åpnet Hav Eiendom og Fotografihuset et visningssenter rett nedenfor Operaen i Oslo. Her vises de 98 arkitektforslagene til Fotografihuset – et internasjonalt senter for fotografi som planlegges bygget på tomta kjent som Sukkerbiten.

Mens arkitektkonkurransen pågår, åpner SV i Oslo nå for omkamp om beliggenheten til det som omtales som «en verdensarena for fotografi». Ordfører Marianne Borgen er listetopp for SV før lokalvalget. Hun er tydelig på at slaget om Fotografihuset kan bli viktig i eventuelle byrådsforhandlinger.

– Vi ønsker å omregulere området, så vil valget avgjøre maktfaktorene i bystyret for hvordan det kan gjennomføres. Men folk skal være klar over at SVs utgangspunkt når vi går inn i valgkampen nå, er at vi skal jobbe hardt for at området skal omreguleres.

Hun viser til at Sukkerbiten i dag er regulert for bebyggelse, men at SV, sammen med Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil omregulere tomta.

Det er trolig musikk i ørene til aksjonsgruppa «Sukkerbitens venner», som kjemper mot planene om Fotografihuset. De ønsker heller å bruke området til bading, park og friluftsaktiviteter. Det holder Borgen med dem i.

– Vi må passe på at Bjør­vika ikke blir et område hvor du må betale for å kose deg ved sjøen, sier Borgen.

Støtter SV

Ordføreren understreker at hun ikke er mot etableringen av Fotografihuset.

– Dette er ikke en kamp mot Fotografihuset, men en kamp mot beliggenheten. Oslo trenger også et fotomuseum, men det trenger ikke ligge på Sukkerbiten. Vi må finne et alternativ, sier hun.

I dag er byrådspartiene i Oslo splittet i saken. Arbeiderpartiet ønsker at Fotografihuset skal etableres på tomta, mens SV og MDG vil ha museet et annet sted. Samtidig viser siste Oslo-måling fra Sentio at Arbeiderpartiet vil være i mindretall i et eventuelt nytt rødgrønt byrådssamarbeid.

I dag er Rødt støtteparti for byrådet. De er også tydelige på at Sukkerbiten bør bli en viktig forhandlingssak etter valget.

– Bjørvika er jo bare betong og kulturinstitusjoner, og vi trenger ikke flere. Samtidig står det mange tomme, verna bygninger rundt om i Oslo, som også må kunne gå an å bruke til et fotoformål, sier Maren Rismyhr andrekandidat for Rødt i Oslo.

– Ønsker dere i Rødt å jobbe for å få til en annen framtid for sukkerbiten?

– Ja, jeg vil det. Dette har vi ikke diskutert skikkelig. Men når saken kommer opp, kan jeg tenke meg å gå inn for omregulering. Forslaget til SV høres fornuftig ut, så jeg tenker at vi kan stille oss støttende til det.

Også MDG vil ha omregulering. Å gjøre området til et friareal blir en viktig sak for bystyrekandidat Arne Haabeth:

– Oslo MDG har vedtatt en resolusjon på at Fotografihuset ikke skal ligge på Sukkerbiten. Vi mener slike områder helt åpenbart bør brukes til fellesareal, sier Haabeth.

Han understreker at dette gjelder flere områder i byen og at partiet må prioritere kampene sine ut ifra valgresultatet.

– Men Sukkerbiten som sjønært fellesareal er viktig for oss, sier Haabeth.

Senterpartiet kan denne høsten komme inn i Oslo bystyre for første gang siden 1995. Førstekandidat Bjørg Sandkjær vil også støtte en omregulering av tomta.

– Vi ønsker en grønnere og åpnere by, og vi ønsker Sukkerbiten som friområde. Når jeg leser i Klassekampen at det ikke står et samlet fotomiljø bak bygget, ser jeg heller ikke behovet for enda et signalbygg i Bjørvika. Vi har allerede et fotohus i Horten, sier Sandkjær.

Vil ha både hus og park

For Arbeiderpartiet er det et viktig premiss for debatten at det ikke er gratis å omregulere tomta. Anders Røberg-Larsen (Ap) mener det blir feil å si at man mister et friområde hvis Fotografihuset bygges, siden det allerede er regulert til bebyggelse.

– Forslag om at kommunen skal kjøpe eiendommen for å bygge park vil medføre store kostnader for kommunen, og det er vel ingen som foreløpig har kommet opp med forslag om hvordan dette skal finansieres. Vi tror derimot det er mulig å realisere både friområde og et bygg.

– Kan Arbeiderpartiet snu?

– Arbeiderpartiet ønsker å realisere fotografihuset på Sukkerbiten. Det er vårt standpunkt. Området er regulert til et annet formål, så da må vi eventuelt ta den diskusjonen i våre partiorganer.

Til Klassekampen understreker ordfører Marianne Borgen at SV har tatt kostnadene til omregulering i betraktning når de har lovet omkamp om Sukkerbiten.

– Vi må også ta den økonomiske kostnaden dette vil medføre, sier Borgen.

This entry was posted in Intervjuer i media. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.