Bjørg Sandkjær og Kjersti Toppe til Aftenposten om vippeposisjon, samarbeidspartnere og Ullevål sykehus

Sp kan havne på vippen i Oslo. De stiller absolutt krav om å redde Ullevål sykehus.


Nå åpner Sp åpner for et historisk samarbeid med borgerlig side i Oslo. Striden om Ullevål sykehus blir helt avgjørende for hvem de velger å støtte.

I minst to målinger den siste tiden er Senterpartiet (Sp) inne med én representant i bystyret i Oslo til høsten, blant annet i Aftenpostens junimåling. Bystyret i Oslo har 59 representanter. Borgerlig og rødgrønn side har tilsammen 29 representanter hver ifølge målingen, og dermed er den siste representanten avgjørende for hvem som får flertall.

Den makten vil partiet bruke til å redde Ullevål sykehus. Samtidig åpner de for å vrake samarbeid med venstresiden i Oslo.

– Dette er et absolutt krav om hvem man støtter. Det er den store saken som er helt avgjørende. Det bestemmer hvem man skal støtte på vippen. Denne saken er den vi skal endre Oslo på, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp).

Vil ha ny utredning

Onsdag kaller ni partier i Oslo inn til pressekonferanse om ny utredning av Ullevål sykehus: Sp, Frp, KrF, V, MDG, SV, Rødt, Helsepartiet og FNB.

Disse partiene står samlet om å kreve en reell utredning av fortsatt drift ved Ullevål sykehus. Beredskapsminister Ingvill Smines Tybring-Gjedde (Frp) deltar også på pressekonferansen.

Den betente striden om Ullevål sykehus har pågått i lang tid. Aftenposten har fulgt saken tett. I juni ble Ullevål sykehus endelig vedtatt nedlagt i et styremøte, etter først å ha blitt vedtatt nedlagt i 2016. Uken før hadde aktivister slått ring om en sykehusbygning for å demonstrere mot planene om å legge ned sykehuset.

Sp mener at et fortsatt lokalt engasjement kan tvinge flertallet på Stortinget til å snu i saken. Derfor krever Sp at byrådet går tydelig imot nedleggelse av Ullevål sykehus.

– Inn mot valgkampen nå har vi holdt frem noen saker som spesielt viktige, og det å beholde Ullevål sykehus er den viktigste saken, sier Senterpartiets førstekandidat i Oslo, Bjørg Sandkjær.

Dermed åpner de for et historisk samarbeid med borgerlig side i Oslo.

Toppe: Byrådet må ta stilling

Stortinget og regjeringen bestemmer nå skjebnen til Ullevål sykehus. Helseminister Bent Høie (H) er øverst ansvarlig og kan gripe inn. Sp fremmet et forslag i Stortinget før sommeren om å stoppe nedleggelsen. Først skal den behandles i helse- og omsorgskomiteen, før det skal fattes et vedtak. Det lokale engasjementet i Oslo blir helt avgjørende, ifølge Kjersti Toppe.

– I denne saken er det helt avgjørende hva byrådet i Oslo bestemmer seg for. Hvis de ikke er helt tydelige på hva de vil, vil de ikke kunne klare å snu flertallet i Stortinget, sier stortingsrepresentanten.

– Dette har jeg en del erfaring med fra Stortinget, og det er aldri slik at Stortinget går inn og overprøver et vedtak med mindre det er et enormt sterkt lokalpolitisk press. De vil aldri klare det om ikke bystyret er helt klare på hva de vil, sier Toppe.

Nytt flertall?

I stedet vil Sp at Ullevål sykehus skal bygges ut som et stort akuttsykehus med traumesenter og kobles på Aker sykehus, som de vil ha som nytt lokalsykehus for Groruddalen.

– Vi er opptatt av gode helsetjenester, og vi mener at det å legge ned Ullevål sykehus vil gi et dårligere tilbud for lokalbefolkningen, sier Sandkjær.

På onsdagens pressekonferanse tar ni partier til orde for en «fullverdig utredning av Ullevål sykehus etter valget».

De eneste partiene som ikke er med, er styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet.

Så langt har Arbeiderpartiet ikke villet ta tydelig stilling i saken. Til Dagsavisen uttalte byrådsleder Raymond Johansen i februar at han «blåser i» om det blir Ullevål eller Gaustad.

De ni partiene mener det er mulighet for et nytt flertall i bystyret i Oslo etter valget. Ifølge junimålingen til Aftenposten vil det nå være flertall i bystyret for en ny utredning av Ullevål, men ikke mellom blokkene: Høyre og Ap med 29 mandater, de øvrige ni med 30 mandater.

– Vi ønsker å sikre innbyggerne et sykehustilbud der kapasitet, organisering, finansiering og beredskapsmessige hensyn er ivaretatt. Dette mangler i dagens planer fra Helse Sør-Øst, heter det i en uttalelse fra partiene.

Derfor har styret vedtatt at Ullevål skal legges ned

Svein Gjedrem, styreleder i Helse Sør-Øst, har tidligere uttalt at de viktigste argumentene for å gå videre med planene om å legge ned Ullevål, er tredelt:

  • Det haster med å bygge nye sykehus i Oslo.
  • Kostnaden ved å skulle utrede Ullevål som alternativ, vil sette planprosessen 3–4 år tilbake i tid.
  • Det er nødvendig å slå sammen regionfunksjonene for å effektivisere sykehusdriften.

– Flere bygninger på Ullevål er så gamle at de råtner på rot. Medisinsk og klinisk bygning er fra svenskekongens tid, og bygningsmassen for psykiatri er i elendig forfatning, sa Gjedrem til Aftenposten i juni.

This entry was posted in Intervjuer i media, Ullevål, Valg 2019. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.