Førstekandidat Bjørg Sandkjærs svar på VGs valgomat

Oslo Senterpartis førstekandidat ved kommunevalget 2019, Bjørg Sandkjær, presenterer seg slik på VGs valgomat:

Grønn by, levende bydeler, små forskjeller: Jeg er glad i Oslo, og vil bidra til å gjøre byen enda bedre. Senterpartiet vil flytte beslutningene nærmere folk. I Oslo betyr det blant annet at bydelene må få mer makt, og at beboere må få mer innflytelse over byutviklingen. Grøntområder og kolonihager må bevares. Jeg ønsker meg et Oslo der de forskjellige lokalsamfunnene utvikles med variert bebyggelse, arbeidsplasser, fritidstilbud og møteplasser, i stedet for dagens deling med boliger ett sted, arbeidsplasser et annet, og kulturtilbud sentrum. For å minske sosiale forskjeller vil vi kutte den kommunale husleia og skrote prinsippet om «gjengs leie»; som setter husleia tilnærmet markedsleie. Groruddalen må få tilbake Aker som lokalsykehus, og bedre luft og mindre støy gjennom at vi bygger Fossumdiagonalen og E6 østover. Ullevål sykehus må rustes opp, ikke legges ned. Offentlige tjenester må styrkes og alle som jobber på kommunens prosjekter må ha skikkelige arbeidsforhold. Godt valg!

Hele valgomatprofilen til Bjørg finnes her: https://www.vg.no/spesial/2019/valgomat/kandidater/2018160/

This entry was posted in Avisartikler, Ullevål, Valg 2019. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.