Bjørg Sandkjær til Fri Fagbevegelse om Oslo Senterpartis sidevalg: Senterpartiets viktigste krav

Hun kan avgjøre om det blir maktskifte i Oslo: Her er Senterpartiets viktigste krav

Nanna Aanes Wolden

Bjørg Sandkjær, 1. kandidat for Senterpartiet i Oslo.

Bjørg Sandkjær, 1. kandidat for Senterpartiet i Oslo.

Senterpartiet kan havne på vippen

Våre saker har mer til felles med dagens Ap-ledede byråd enn de borgerlige partiene, medgir Sp-topp i Oslo.

Førstekandidat Bjørg Sandkjær blir trolig den første Sp-politikeren i bystyresalen i Oslo siden Arne Haukvik i 1995. I minst tre målinger i sommer er Senterpartiet representert i bystyret til høsten – to av dem har vært med én representant. I den siste, som ble gjort av Opinion for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Fagbladet, var partiet inne med to representanter. 3,1 prosent av Oslos innbyggere vil stemme Sp. Nå kan partiet havne på vippen og plutselig bli helt avgjørende for hvem som får flertall.

– Det viktigste er ikke om vi samarbeider med rødgrønn eller borgerlig side. Det viktigste er å få gjennomslag for våre saker. Havner vi på vippen etter valget, vil vi selvsagt være i en veldig gunstig situasjon, sier Bjørg Sandkjær, Sps førstekandidat i Oslo, til FriFagbevegelse.

Stridens kjerne

Når Sp vil bruke makta i bystyresalen til å berge Ullevål sykehus fra å bli nedlagt, betyr det også at partiet åpner for å vrake et samarbeid med venstresiden i Oslo. Å få skrotet nedleggingsplanene er nemlig blitt en hjertesak og et absolutt krav for Sp i hovedstaden.

Høyre og Ap sier nei til bevaring. Sp står sammen med Frp, KrF, Venstre, MDG, SV, Rødt, Helsepartiet og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) om en reell utredning av fortsatt drift ved sykehuset. De vil at bystyret skal stoppe reguleringsplanen for Gaustad.

Målet er at det lokale engasjementet kan tvinge stortingsflertallet til å snu i saken. I 2016 vedtok nemlig Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker.

– Det er Ullevål-spørsmålet som avgjør hvem vi vil samarbeide med, fastslår Sandkjær.

– Ap trenger bare å følge fylkesvedtaket om en ny utredning. Gjør partiet det, får de også vår støtte. Det vi står for lokalt her er helt i tråd med hva partiet vårt har jobbet for på Stortinget, sier hun.

Sps viktigste krav

Her er de viktigste kravene for å få Sps støtte i Oslo:

  • Ullevål sykehus. Sp krever at byrådet går tydelig imot nedleggelse.
  • Bedre medbestemmelse i byutvikling. Innbyggerne og bydelsutvalgene må få mer innflytelse over avgjørelser i prosjekter med utbygging.
  • Små forskjeller og sosial utjevning. Sp vil skrote gjengsleieordningen i kommunale boliger. Overskuddet fra 20 prosent reduksjon på leien skal brukes til å pusse opp de samme boligene.
  • Bevare grøntområder og kolonihager

– Det er lettere for oss å få gjennomslag for våre saker med de rødgrønne enn de borgerlige. Får vi Høyres støtte i sykehussaken, må vi forhandle hardt for vår politikk, medgir Sandkjær, som er åpen for å snakke med alle partier fra Frp til MDG i Oslo.

Faller ned på rødgrønn side

En gjennomgang med Sandkjær om hva Sp står for i Oslo, levner i hvert fall liten tvil. Partiet faller oftest ned på rødgrønn side og det som er meislet ut av byrådet med Ap, SV og MDG, selv om partiet ikke har erklært støtte til noen spesifikk koalisjon.

Sp omfavner byrådets forhold Oslo-modellen, arbeidslivet, fritt skolevalg, bompenger, de store linjene i Oslopakke 3 og bruken av offentlige og ideelle velferdstjenester.

De borgerliges forbud mot kommunale barnehager, som ble snudd på hodet etter valget i 2015, er for eksempel Sp fullstendig imot. Partiet har programfestet lokalt og nasjonalt at velferdstjenester, det være seg barnehage eller eldreomsorg, skal utføres av det offentlige eller en ideell virksomhet.

Det betyr at Sandkjær & co. ønsker å videreføre forbudet mot å etablere private kommersielle barnehager som det Ap-ledede byrådet og støttepartiet Rødt innførte for fire år siden.

– Når inneværende avtaler med private aktører går ut, skal de opp til vurdering for å se om tjenesten kan utføres bedre av det offentlige eller en ideell virksomhet, understreker Sps toppkandidat i Oslo.

Mer enige med LO enn Ap

I en oversikt som LO Oslo har laget over hvor partiene står i saker som er viktig for LO, er Sp lokalt noe overraskende mer enige med LO enn det Ap er. Skillet mellom partiene går blant annet på å avvikle markedsstyringsprinsipper i offentlig sektor, om kommunen skal ta initiativ til å gjennomføre minst to forsøk med sekstimersdag og bygging av ikke-kommersielle boliger for leie og eie.

Sp gir tommel opp til disse spørsmålene, mens Ap svarer nei på de to siste. Det er noe mer uklart om Ap vil jobbe for å avvikle markedsstyringsprinsipper i offentlig sektor.

Byrådets syn på fortetting og byutvikling samsvarer ikke med det Sp forfekter lokalt.

– Det er ingen naturlov at målet om en god og miljøvennlig by er å bygge høyt og tett rundt kollektivknutepunkt. Høyre har en bedre forståelse for mer varierte boligstrøk og det å la innbyggerne i større grad få utforme sitt eget nærområde. Der er vi helt på linje, sier Sandkjær.

This entry was posted in Intervjuer i media, Ullevål, Valg 2019. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.