Alexander Breiby Herseth til Sagene Avis om hva Sp vil gjøre i bydelen

Aleksander Breiby Herseth (Sp): – Je er en kær med hjerte for historia


Sagene Senterpartis toppkandidat er et menneske som har et veldig stort hjerte for å se tida. Derfor tror han noe av det viktigste ved en kommende politikk, er å se de yngre og eldre i samspill.

Publisert: 29.08.2019 kl 18:02

I Oslo kommune er det valg til bystyre og til bydelsutvalg, 8. og 9. september. Du kan også forhåndsstemme frem til 6. september, se her hvor du kan forhåndsstemme i bydelen. Sagene Avis vil frem mot valget presentere toppkandidatene i alle lokalpartiene som stiller til valg til Sagene bydelsutvalg.

BYDEL SAGENE: Først og fremst vil Sagene Senterparti bygge opp det gode lokalmiljøet. Det er grunnpilaren. De vil ha et lokalmiljø som har tjenester nær beboerne – nærhet til skole, omsorgsløsninger og Ullevål sykehus.

– Jeg ønsker å fremme at vi kan opprettholde Ullevål som sykehusplassering, og pusse opp Ullevål sykehus, slik at en ikke går inn for gigantplanene på Gaustad. Hvis en ikke har lokalpolitikere som presser på for et ønske om å opprettholde Ullevål sykehus, vil det heller ikke være noen motstand. Derfor må vi ha lokalpolitikere som sier klart ifra, sier Sagene Senterpartis toppkandidat, Aleksander Breiby Herseth.

Akerselva er også en av de viktigste kampsakene, fortsetter han.

– Nærhet til dette turområdet er viktig, men også at en ferdigstiller Akerselva-prosjektet som det det er. Nemlig et område som skal være tilgjengelig for folk, og som skal være grønt. Derav er det viktig at Sukkerbiten i Bjørvika blir et tilgjengelig grøntareal. Det er viktig at Akerselva sluttføres slik det var tenkt.

– God politikk for alle åra

– Hvordan vil akkurat du gjøre en forskjell i bydelen?

– Sp har ikke vært representert i denne bydelen på aldri så lenge. Derfor blir en forskjell gjerne på grunn av de sakene vi fremmer, særlig Ullevål. Men så blir jeg en forskjell fordi jeg er en ganske ung person som har bodd i bydelen i fire år, men som har en genuin interesse for eldreomsorg, og for at vi skal ha en god politikk for alle åra. Og jeg er et ungt sinn som ser hvorfor blant annet et kulturtilbud er utrolig viktig for dem som har bikket noen år, og som kanskje sitter på et sykehjem.

Sp-politikeren har jobbet som frivillig på sykehjem, hvor han arrangerte aktiviteter for de eldre. Han ser viktigheten av den kulturelle spaserstokken og at BU setter av penger til frivillig arbeid, slik at folk kan komme til for eksempel sykehjemmene for å ha underholdning og quizer – tilbud han mener gagner det lokale miljøet.

– Jeg er en ung kar med hjerte for historien og for dem som har levd før oss.

Bruker lyrikk og humor i politikken

– Jeg er et menneske som har et veldig stort hjerte for å se tida. Den vi lever i nå, tida som var før og fremtida. Jeg er lektorstudent, og er ferdig med master i historie til våren. Men nå har jeg drevet med en del museumspedagogikk for Arbeidermuseet, hvor jeg lager opplegg i dette historiske miljøet og forteller hvorfor arbeiderkulturen er så sterk på Sagene. Jeg har en genuin historieinteresse, og det speiler meg veldig.

Han spiller også teater og revy. Derfor liker han å bruke lyrikk og humor som virkemiddel i politikken, for å få et skråblikk på det hele. Han arrangerer også ofte vandringer langs Akerselva, der han bruker revyviser som innslag for å vise hvordan byen har vært før, med et humoristisk blikk.

– Ser de yngre og eldre i samspill

– Hvorfor skal folk stemme på akkurat deg?

– Hvis du vil ha en stemme som ser de yngre og de eldre i samspill. Det tror jeg er noe av det viktigste ved en kommende politikk, at generasjonene bindes sammen av menneskebåndene. Og ønsker du å ha en politikk innblandet med litt kultur, litt humoristiske innslag i hverdagen, så er jeg en som syns det er viktig å ikke bare se det alvorlige saksfeltet, men også med litt skråblikk. Politikere blir neste brukt som en klagemur, hvor en skal løfte alt som er problematisk. Det er ikke alltid like lett å svare på alt, derfor er det så viktig at en har et humoristisk blikk på styresett og hvordan ting blir gjort.

– Føler du bydelsutvalget (BU) blir hørt? Syns du BU burde ha større vedtaksrett?

– De blir langt ifra hørt. Jeg syns altfor mye makt er sentrert i rådhuset. BU disponerer en veldig liten sum, og vi ønsker at mye av tilbudet og fordelingen skal ligge i BU, slik at bydelspolitikerne får ansvaret med å eksempelvis fordele penger til skole, eldreomsorg og til de tjenestene som er i bydelen. Slik får du politikere som er nærmest der avgjørelsen blir tatt. Vi har et lokaldemokrati som vi skal holde ved like, det er et demokratiunderskudd i Oslo. Det er altfor mange mennesker som er samlet under én avgjøringskanal. En desentralisering i Oslo lønner seg for å få et sterkere lokaldemokrati, slik at folk blir mer hørt.

Det store ønsket er selvsagt at Sp får en representant inn i både BU og bystyret, men da er Breiby Herseths ønske også at den personen kan få Ullevål til å være sykehusplasseringen.

Alder: 23
Bosted: Bor på Sagene, og er fra Lillehammer. – Men mor er fra Odalen. Og det preger meg ganske sterkt, for det er ingen lillehamring som ville sagt at jeg snakker Lillehammer-dialekt, sier han på bred odalsdialekt.
Yrke: Jobber på Arbeidermuseet ved siden av lektorstudiene. Har også jobbet på Maihaugen på Lillehammer, Odalstunet, Norsk folkemuseum, som lærervikar og på Norsk Kjøretøyhistorisk museum. Han har også vært frivillig på sykehjem.
Fritidsinteresser: Revy og teater, og er glad i å gå i skogen. – Det er kort vei til nordmarka, det er bare å ta bussen til Tåsen og rett opp. Vi må benytte de fine friluftsarealene. Jeg er et friluftsmenneske som liker å se at jeg går på historisk grunn.

This entry was posted in Intervjuer i media, Ullevål, Valg 2019. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.