Kjersti Toppe i Dagsavisen om Arbeiderpartiet, Høyre og Ullevål

«Arbeiderpartiet kjøper Høies argumenter helt ukritisk»


Sykehus-saken kommer til å bli en av høstens aller viktigste politiske saker.

I valgkampen vi nå har lagt bak oss, har Arbeiderpartiet fremstått som Høyre og helseminister Bent Høie fremste allierte i sykehussaken i Oslo. Høies påstander om at utbygging av Ullevål vil sluke legespesialister fra distriktene, har tydeligvis gått rett inn.

Påstanden er ikke troverdig. At Arbeiderpartiet er det eneste partiet som helt ukritisk kjøper Høies og Høyres nye argumentasjon i saken, er beklagelig.

Høies forslag til oppsplitting av Ullevål sykehus er blitt møtt med store protester. Blant annet fra nær samtlige ansattorganisasjoner og fra det akuttmedisinske fagmiljøet. Motstanden mot prosjektet på Gaustad handler ikke om hvorvidt man velger den ene eller den andre tomta.

Les også: Dramatiske fødsler utelatt fra nasjonal kartlegging

Den handler om at den planlagte løsningen, der akuttmiljøet som i dag er på Ullevål splittes, går på bekostning av et forsvarlig pasienttilbud.

«Belysningen» av Ullevål, som helseforetaket fikk gjennomført i vår og som konkluderer med at Ullevål blir dyrere, er ikke den utredningen de tillitsvalgte ba om.

For det Helse Sør-Øst har gjort, er å «belyse» den nøyaktig samme virksomhetsinnretningen – hvor den eneste forskjellen er tomtevalget. Dermed har man «belyst» en sykehusstruktur som ingen noensinne har bedt om, heller enn å vurdere det alternativet fagmiljøene mener er det fornuftige.

Les også: Helseministeren kan stoppe dette

Ifølge Høie vil nedleggelsen av Ullevål sykehus lønne seg fordi man kan fjerne funksjoner som i dag finnes på både Rikshospitalet og Ullevål. Men Høie eller helseforetaket klarer ikke å gjøre rede for hvilke funksjoner som faktisk blir overflødige.

Det vi vet er at Oslo universitetssykehus (OUS) for å klare investeringen, forventer en årlig «gevinstrealisering» på over en milliard kroner. Flere pasienter må da behandles av Oslo kommune i stedet for på sykehus, og 500–600 ansatte skal visstnok bli overflødige. Til Dagens Næringsliv uttaler Høie at han ikke bekymrer seg for om et nytt sykehus på Gaustad skulle vise seg å bli for lite

Erfaringen fra tilsvarende sykehussaker viser at det er krevende å oppnå de innsparingene helseforetaket budsjetterer med. Forventet gevinstrealisering skjer ikke, stordriftsfordelene uteblir. I forkant av at sykehusene Aker, Ullevål og Rikshospitalet/Radiumhospitalet ble slått sammen til OUS i 2010, ble vi forespeilet at fusjonen skulle gi en årlig effektiviseringsgevinst på opptil 900 millioner kroner.

Les også: Oslovalget er et sykehusvalg

Etter få år hadde helseforetaket bygd seg opp et underskudd på rundt tre milliarder kroner. For både Ahus og Sykehuset Østfold Kalnes forventet man store effektiviseringer idet nybyggene sto klare. I begge tilfellene ble utfallet store underskudd og overfylte sykehus i årene etter at de nye sykehusene åpnet.

Det mest «effektive» helseforetaket i Norge er i dag Vestre Viken, som fortsatt driver sykehus på fire relativt små steder. OUS har en pyramideorganisasjon med 1350 underliggende enheter med administrerende direktør på toppen. Det er således ikke sykehusstrukturen som er problemet i Oslo. Men en uholdbar organisasjonsstruktur med manglende faglig, stedlig ledelse.

Det er allerede spesialistmangel i Norge. Årsaken er ikke sykehusstrukturen i Oslo, men at det utdannes for få spesialister.

Les også: Stadig sterkere press mot Bent Høie i sykehussaken

Erfaringer fra blant annet Storbritannia viser at et konsept med samling på Gaustad, mest trolig fører til svekket produktivitet og dermed høyere kostnader for pasientbehandling, ikke mindre. Dermed er det Høies prestisjeplaner for en Gaustad-utbygging som vil stjele helseressurser fra resten av landet ved at sykehustilbudet i Oslo blir både dyrt og dårlig.

Etter valget er nå et flertall i Oslo bystyre imot planene om å legge ned Ullevål sykehus. Sykehussaken i Oslo kommer til å bli én av høstens aller viktigste politiske saker – både i bystyret og på Stortinget. Nå gjenstår det bare at Arbeiderpartiet får orden på sykehuspolitikken sin.

Heller enn å være blant helseminister Høies fremste støttespillere, bør både Raymond Johansen og Jonas Gahr Støre lytte til sitt eget lokallag i Oslo som på årsmøtet vedtok at Ullevål-alternativet måtte utredes. Aker må bli lokalsykehus for hele Groruddalen. Fagmiljøet på Ullevål må ikke splittes.

This entry was posted in Debattinnlegg, Ullevål. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.