Sps forslag om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus nedstemt i Stortinget

Det nedenstående er tatt fra Stortingets nettsider, som finnes på https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=76651&dnid=1. Om Oslo Bystyres oppfatning, se http://osp.blogg.fritekst.no/2019/12/06/bjorg-sandkjaer-til-vart-oslo-om-oslo-bystyre-og-bevaring-av-ulleval-sykehus/.

Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning sykehustilbudet i resten av landet.

Vedtak i korthet

Stortinget har behandlet et forslag fremmet av representanter fra Sp om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning av sykehustilbudet i resten av landet. A og regjeringsfraksjonen stemte imot,. Ingen av forslagene som ble fremmet i saken oppnådde flertall.

Behandling og vedtak

Saken er ferdigbehandlet

Vedtak i samsvar med innstillingen

This entry was posted in Ullevål. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.