Groruddalens Avis om Ullevål-avstemningen i bystyret

Striden om Aker og Ullevål sykehus: Endelig flertall i bystyret

Ørjan Brage
Akers Avis Groruddalen
Publisert: 30.01.2020 kl 20:57

Stridens kjerne har vært den sterke motstanden mot Helse Sør-Østs forslag om gigantutbygging på Gaustad, der man velger å legge ned Ullevål sykehus. Rødts Maren Rismyhr sa dette i onsdagens interpellasjonsdebatt:

– Helse Sør-Øst vil splitte Ullevål i to og fordele sykehuset mange funksjoner på nye Aker og Gaustad.

– Men siden Gaustad-tomta er liten og trang må størsteparten av dagens Ullevål presses inn på Aker. Derfor har Helse Sør-Øst først og fremst planlagt Aker som et stort akuttsykehus – på størrelse med dages Ahus. Helse Sør-Øst har ingen konkrete planer for å samle Groruddalen på Aker med det første.

– Oppsplitting av Ullevål og salg av tomta er derfor et direkte hinder for rask realisering av det lokalsykehuset befolkningen i Groruddalen så sårt trenger.

Gir ikke opp

Selve forslaget om å sette Gaustad på vent til man har utredet Ullevål ble fremmet av Senterpartiets Bjørg Sandkjær på vegne av partiene som er imot Gaustadutbyggingen. Hun fikk som ventet med seg Rødt, SV, Folkeaksjonen mot bompenger, Venstre, Krf, Frp og MDG på dette. Arbeiderpartiet og Høyre stemte fortsatt mot. Med den nye sammensetningen i bystyret ble dette for første gang flertall, til Maren Rismyhrs store glede.

– Fantastisk at det nå er et flertall i bystyret for dette. Jeg kan ikke fatte og begripe at dette skal kunne overkjøres. Det er jo sykehusene i vår by det er snakk om.

Problemet er nemlig at den endelige beslutningen tas på et høyere nivå enn Oslo bystyre. Derfor la bystyret til et ekstravedtak om at Stortinget og regjeringen må gjøres kjent med at Oslo vil ha en utredning av Ullevål.

– Men vil dette hjelpe? Høringa om saken er jo avsluttet for lenge siden.

– Det har ikke blitt stukket noen spade i jorda ennå, og verken sykehusaksjonene eller de politiske partiene har gitt opp kampen. Etter hvert skal jo reguleringsplanene også gjennom bystyret.

This entry was posted in Avisartikler, Ullevål. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.