Jarle Kanaris i Aftenposten om drosjenæringen

Ja, drosje er dyrere enn multinasjonale app-selskaper

Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet har i lang tid ønsket å liberalisere drosjenæringen. Men de er ikke helt i mål før de får på plass regelverk som åpner for mobile applikasjoner som erstatning for taksametre.

I Aftenposten 20. april uttaler direktørene at de ikke kan vente med å gjøre Norge bedre siden drosje er dårlig og dyrt. Å utsette drosjereformen fremstår som uutholdelig.

Drosjenæringen bidrar til mobiliteten til komplekse kundegrupper og kundene er avhengig av sjåfører som skaper tillit. Forbrukere skal føle seg trygge, uten å føle behov for å foreta forundersøkelser av sjåførens kvalitet, seriøsitet og kompetanse.

Drosjeprisene i regulerte områder er lavere enn i uregulerte områder. Hvis drosjeprisene er for høye i uregulerte områder, kan Konkurransetilsynet gjeninnføre maksimalpriser, siden markedet ikke løser dette selv. For prisene Lars Sørgård fastsetter i regulerte områder, er vel ikke for høye?

Sørgård og Inger Lise Blyverket ønsker seg app-selskaper. I Dagbladet 26. juli 2019 uttaler Norsk Øko-Forum: «Flere meningsbærere har vært ute med skryt og godord om hvor flott liberaliseringen blir – og mange ønsker Uber hjertelig velkommen tilbake til Norge. Vi i Norsk Øko-Forum – en interesseorganisasjon som jobber med å bekjempe økonomisk kriminalitet – deler ikke denne naive optimismen, som utelukkende er basert på håp om lavere priser og bedre service for kundene. Prisen samfunnet må betale – den faktiske kostnaden – kommer ikke frem.»

Sørgård og Blyverket ser ikke én eneste saklig grunn for utsettelse. Vel, her er én av flere: Skattemyndighetene og politiet kan ikke kontrollere nye aktører fra 1. juli på grunn av koronakrisen.

Direktørene fokuserer ensidig på passasjeren. Vi som kjører bilene, vil ha en modernisert transportbransje der anstendig sjåførlønn vektes med gode kundeopplevelser. Og den moderniseringen er verdt å vente på!

Jarle Kanaris, daglig leder Bytaxi

This entry was posted in Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.