Bjørg Sandkjær m. fl. til Aftenposten om utbyggingen på Filipstad

Sier nei til gigantplan for Filipstad, vil sende den i retur


Planen for utvikling av det store Filipstad-området midt i Oslo kan nok en gang bli utsatt.

18. mai 2020 10:25

Sist oppdatert 18. mai 2020

– Det har sittet langt inne å konkludere med dette, sier Øystein Sundelin.

Men nå ønsker Høyres gruppeleder å sende planen for Filipstad i retur til byrådet med beskjed om å legge frem en bedre løsning.

Rødt, Sp, KrF og Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) stiller seg bak det ferske returforslaget.

– Det er vanskelig å være med på noe man ikke får satt sitt preg på, sier Sundelin.

Ingen har flertall

Sammensetning i bystyret er slik at byrådspartiene Ap, SV og MDG bare har 27 av 59 mandater. Så de trenger alltid støtte fra minst ett annet parti.

Dermed kan Venstre eller Frp avgjøre det hele. Saken skal behandles av bystyret før sommeren.

Selv om konklusjonen er lik, har de fem som vil returnere planen, svært ulike begrunnelser.

For Espen Hasle og KrF er en løsning bygget rundt at Kiel-fergen skal ligge der i uoverskuelig fremtid, ikke god nok.

– Jeg mener man burde gjort et forsøk på få båten bort. Da kunne man tenkt helt annerledes og sluppet en svær barrierebygning ytterst mot sjøen, sier han.

Høyre ønsker å trekke den store parken som er planlagt ytterst ved sjøen, lenger inn på området. De vil også ha et kanalsystem slik flere andre områder langs Oslos sjøside har fått.

Bjørn Revil i FNB ønsker ikke «for høy utnyttelsesgrad» og ønsker gode bomiljøer og nok P-plasser – også for besøkende.

Et nytt sjøbad er noe alle er enige om. Men plassering og størrelse på parken rundt er det uenighet om.

Har tatt årevis å legge en plan

Det var i august i fjor, midt i valgkampen, at byrådet la frem forslaget.

I 20 år har det vært snakket om å transformere den gamle containerhavnen til en ny bydel. Nå lovet de rødgrønne 3300 boliger, skole, en stor park med badeanlegg og nytt konserthus.

– Nå håper vi bare på bred politisk enighet, dette er et så stor løft at det blir viktig, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Noen måneder før hadde han løst den aller største floken. Spørsmålet om hvem som skal betale for å legge E18 i tunnel, har i flere år trenert alt. Nå sa de offentlige grunneierne Bane Nor og Oslo havn seg villige til å bidra med et milliardbeløp i bytte mot utbyggingsmuligheter. Resten kommer fra bompenger.

Men det har også låst kommunen til en løsning hvor alt henger sammen med alt.

Nettopp dette, at bystyret får en ferdig pakke på bordet som de må si ja eller nei til og med lite rom for å forhandle, er noe som alle partiene Aftenposten møter på Filipstad, er kritiske til.

– Her har man inngått avtaler som gir et så lite handlingsrom at det er vanskelig å skulle komme inn og gjøre endringer i planen, sier Bjørg Sandkjær (Sp).

Rødt ønsker på sin side å droppe en kostbar E18-tunnel med ny vei på toppen og heller bruke næringsbygninger som støyskjerm.

– Vi er dessuten opptatt av å bygge boliger der som vanlige folk har råd til, minst 20 prosent av boligene bør være ikke-kommersielle, sier Sofia Rana (Rødt).

Vekslende flertall

I byutviklingssaker har byrådspartiene lenge kjørt slalåm.

Flere ganger har de sikret flertall for høyhus eller ekstra etasjer ved å gå til Høyre og Frp. Da det var krangel om mulig sanering av småhusområder i vest, gikk de til Rødt for å få støtte. Det samme skjedde for trasé for ny T-banetunnel.

Men iblant går det skeis. Det siste året har en samlet opposisjon stemt ned byrådet i flere enkeltsaker, blant annet utbyggingsforslag på Manglerud og Skøyenåsen.

Kan stanse utbyggingen

Filipstad-planen er likevel noe annet. Øystein Sundelin innrømmer at det er en risiko ved å sende den i retur.

– Men jeg håper byrådet tar signalene og kommer tilbake til bystyret forholdsvis raskt med et nytt forslag, sier Sundelin

Han spør samtidig hvor realistisk det nåværende forslaget er.

Forhandlingene om en ny bompengeavtale for Oslo og Akershus står i stampe. Kollapser de, vil det mangle et milliardbeløp til E18-tunnel. Før den er på plass, kan ikke utbyggingen starte. Alt henger sammen med alt

This entry was posted in Byutvikling, Intervjuer i media. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.