Bjørg Sandkjær hadde appeller på fire demonstrasjoner mot planene om flytting av Ullevål sykehus – reportasje i Nordre Aker Budstikke

Fire demonstrasjoner på én dag mot de omfattende sykehusplanene

Karl Andreas Kjelstrup
Publisert: 02.06.2020 kl 18:33

Tirsdag 2. juni var det demonstrasjoner på Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Gaustad sykehus, mot Helse-Sør-Østs planer om å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort og høyt sykehus på Gaustad.

ULLEVÅL/GAUSTAD: Demonstrasjonene startet på Aker sykehus klokken 10, med påfølgende markeringer utenfor Ullevål sykehus klokken 12, Rikshospitalet klokken 14 og Gaustad sykehus klokken 15. Det er Sykehusaksjonene i Oslo – som består av Aker Sykehus Venner, Redd Ullevål Sykehus, Stiftelsen Gaustadklubbens Fond, Rikshospitalets Venner og Helsetjenesteaksjonen – som sto bak demonstrasjonene.

Bakgrunnen for markeringene var at reguleringsplanen for sykehusprosjektene både på Gaustad og Aker etter planen skulle legges ut til offentlig ettersyn 2. juni. Helse Sør-Øst har vedtatt en plan som kort fortalt innebærer at Ullevål sykehus avvikles, mens driften flyttes delvis til Gaustad, der det skal bygges et nytt kjempesykehus ved dagens Rikshospital, og på et nytt Aker sykehus, med mulighet for bygg på over 80 meter.

PBE ville si nei til HSØ sine planer

Det skjedde imidlertid ikke.

Ifølge informasjon NRK sitter på, var konklusjonen til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune å si nei til gigantsykehuset på Gaustad, og bare et delvis ja til planene på Aker. Hovedbegrunnelsen skal være at tomta på Gaustad er for liten og at sykehuset vil bli for høyt og dominerende i nærmiljøet.

Mandag sendte Helse Sør-Øst et brev til kommunen der de ba om at høringen blir utsatt, og om «ny dialog» med kommunen.

– Plan- og bygningsetaten imøtekommer ønsket om utsettelse. Sykehusene er viktige for Oslo og regionen. Vi ser frem til å finne gode løsninger sammen med Helse Sør-Øst, sier PBE-direktør Siri Gauthun Kielland til NRK. Helse Sør-Øst har ikke ønsket å kommentere saken.

Flertallet i bystyret – samtlige partier bortsett fra Arbeiderpartiet og Høyre – trakk i januar sin støtte til utbyggingen, ved å be Helse Sør-Øst sette Gaustad-planene på vent inntil et alternativ med fortsatt sykehus på Ullevål var utredet. I mars ble Gaustad-planene endret, ved at høydene ble tatt ned fra 76 til 49 meter, men at det til gjengjeld er tegnet inn flere bygningsvolumer. Samtidig ble det lansert planer om å starte forberedelse til riving, blant annet av inngangsparti, noen medisinske avdelinger og parkeringshus allerede høsten 2021.

Det er Stortinget som har bestemt at sykehusstrukturen i Oslo skal bli slik Helse Sør-Øst ønsker. Reguleringen av tomtene på Gaustad og Aker, og en eventuell omregulering av Ullevål sykehus til boliger ved et salg av eiendommen, er det imidlertid Oslo bystyre som må gjøre. Dersom Oslo ikke vedtar omregulering slik at sykehusene kan bygges, kan Staten gå inn og overprøve kommunen som reguleringsmyndighet.

Nye sykehus på Aker og Gaustad

Nye Aker sykehus:

 • Stort akuttsykehus med lokalsykehusfunksjoner for bydelene Søndre Nordstrand, Nordstrand, Østensjø, Alna og Bjerke i fase 1.
 • Grorud og Stovner skal overføres fra Ahus i fase 2.
 • Psykiatri og rusbehandling for hele Oslo blir samlet på Aker.
 • Føde, barn og kvinnesykdommer blir overført fra Ullevål i fase 1 og ikke fase 2 som opprinnelig planlagt.
 • Bruttoareal nybygg: 152.000 m2.
 • Fase 1 skal skal være i drift i 2030.
 • Beregnet kostnad: 14,2 milliarder kroner.

Nye Gaustad sykehus:

 • Samlet regionsykehus i tilknytning til dagens Rikshospital med lokalsykehusfunksjoner for bydelene Nordre Aker og Sagene.
 • Føde, barn og kvinnesykdommer blir overført fra Ullevål i fase 1 og ikke fase 2 som opprinnelig planlagt.
 • Bruttoareal nybygg: 141.000 m2.
 • Fase 1 skal være i drift i 2030.
 • Beregnet kostnad: 15,4 milliarder kroner.

(Kilde: Helse Sør-Øst, NRK)

Mange deltok i protestene

Under torsdagens demonstrasjoner, deltok ansatte, sykehusaksjonister, naboer, jurister, velfolk, arkitekter, politikere og andre fagfolk. For motstanderne er utsettelsen en delvis seier – de mener det går på bekostning av sykehustilbudet, og at det blir mindre plass til dagens spesialiserte virksomhet, når dagens Ullevål sykehus skal forsøkes presset inn på for små tomter på Gaustad og Aker.

På Ullevål holdt blant andre overlege Torgeir Bruun Wyller appell på vegne av de ansatte. Arkitekt Tor Winsnes, som tegnet Rikshospitalet, forklare hvordan det er mulig å bruke den store Ullevål-tomten, som er fire ganger så stor som tomten ved Rikshospitalet, til å bygge et moderne og fleksibelt sykehus uten høye tårn. Senere på dagen snakket han også om mulighetene for å gjøre om Gaustad sykehus til et moderne psykiatrisk sykehus uten at det kommer i konflikt med vernebestemmelsene.

På Rikshospitalet holdt blant andre leder i Berg, Nordberg, Sogn, Tåsen vel, Henning Iversen appell, der han lovet at lokalmiljøet skal kjempe videre mot planene på Gaustad, fordi tomten og omgivelsene ikke har plass til det omfanget som planlegges.

Det gjorde også Gaustad-nabo Eirik Jacobsen i aksjonsgruppa Redd Krokodillebukta. De frykter at nærskogen, Gaustadskogen langs Sognsvannsbekken vest for Rikshospitalet, blir ødelagt, i alle fall i en tiårsperiode, når det er planlagt brakkerigg her. Boligbebyggelsen vest for Rikshospitalet vil også rammes kraftig av støy av den midlertidige helikopterlandingsplassen for redningshelikoptre.

På Aker ble det klart at planene der ikke er det sykehuset Aker Sykehus Venner har jobbet for i mange år. Den foreslåtte løsningen vil ikke gi Groruddalen et sårt tiltrengt lokalsykehus, fordi det ikke er konkrete planer om å samle alle groruddalsbydelene på Aker. Planene om å samle psykiatrien i blokker på Aker, er heller ingen god idé, mente foretakstillitsvalgt for Psykologforeningen i OUS, Birgit Aanderaa på Gaustad noen timer senere.

Jurist og tidligere BU-leder i Bydel St. Hanshaugen, Anne Christine Kroepelien, sa i sin appell at det ikke er grunn til å ha tillit sykehusplanene som foreligger, fordi hun mente saksbehandlingsreglene er tilsidesatt. Også politikere fra SV, Senterpartiet, Rødt, Frp, FNB og Helsepartiet holdt appeller under demonstrasjonene – der ordfører Marianne Borgen var først ute på Aker sykehus kl. 10.

This entry was posted in Avisartikler, Ullevål. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.