Sigrid Lien Sagabråten om kommunal selvstendighet i Nationen

Mer makt til kommunene? Ja takk, Høyre!

Sigrid Lien Sagabråten
Leder i Oslo Senterungdom
Publisert: 17.09.20, 11:45
Oppdatert: 17.09.20, 11:45

Norge er rik på naturressurser, men vi er også rike på klode hoder fulle av skaperkraft. Da er det viktig at vi legger til rette for økonomisk vekst, også utenfor Oslo. Mer makt til kommunene og mindre makt til fylkesmannen vil bidra til dette.

Sigrid Lien Sagabråten er leder i Oslo Senterungdom. Foto: Privat

Det er de lokale som vet hvor skoen trykker, og kjenner de lokale forholdene best. Ikke byråkrater i Oslo-gryta, skriver distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland fra Høyre i Nationen 11.09.2020. Som senterpartist er jeg overraskende enig. Samtidig skulle jeg gjerne sett at Høyre faktisk fulgte opp denne politikken.

De siste årene har Høyre tvunget gjennom en rekke sentraliserende reformer, til tross for enorme protester lokalt. Eksempler på dette er nærpolitireformen, kommunereformen, og regionreformen – for å nevne noe. Mens Høyre skryter av at nærpolitireformen fører til at politiet får økt tilstedeværelse, sier politiet selv at reformen har ført til mindre tilstedeværelse.

Selv om folkeavstemninger har vist at kommuner ikke ønsker å slå seg sammen, har Høyre gjennomført flere tvangssammenslåinger. I Høyres nye partiprogram, som Hofstad Helleland leder arbeidet med, «ønsker Høyre å videreføre kommunereformen». Mer tvang, med andre ord.

Nylig har hjemfylket mitt blitt Viken, en region som verken var ønsket i Buskerud, Akershus eller Østfold. Likevel valgte Høyre å bruke milliarder av skattekroner på en tvangsammenslåing. Argumentene deres var at de ønsket at fylkene skulle bli mer robuste og få flere oppgaver (altså få mer makt).

At Norge er rik på naturressurser, og at kommunene burde få mer makt er jeg også helt enig i. Senterpartiet ønsker derfor at kommunene skal få vetorett ved utbygging av vindkraft, samt hjemfallsrett på vindkraftverk som alt er bygget. Dessverre ble disse forslagene nedstemt fra Høyre.

Samtidig vet vi at protester kan føre til at Høyre skrinlegger forslag. Senest i vinter foreslo regjeringens kraftskatteutvalg å avvikle kommunenes lovbestemte rettigheter til konsesjonsavgifter og konsesjonskraft og å endre verdsettelsesprinsipp for eiendomsskatt, noe som ville ført til at 3,6 milliarder kroner årlig ville blitt overført fra vannkraftkommunene til staten.

At Høyre nå skriver at de ønsker mer makt til kommunene er derfor gledelig. Jeg regner derfor med at Høyre respekterer lokale folkeavstemninger, slutter med tvangssammenslåing av kommuner, støtter oppløsning av Viken og står sammen med Senterpartiet i andre forslag som gir økt selvstyre og mer økonomisk vekst i kommunene. Det er tross alt de lokale som vet hvor skoen trykker, og kjenner de lokale forholdene best. Ikke byråkrater i Oslo-gryta.

This entry was posted in Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.