Pressemelding fra Oslo Sp om nominasjonskomitéen i fylkeslaget sitt forslag til liste foran stortingsvalget 2021

Torsdag meldte Jan Bøhler seg inn i Senterpartiet. Det betyr at Oslo Senterparti har en stortingsrepresentant når Stortingets høstsesjon åpner. Jan Bøhler er også nominert til førsteplass på Oslo Senterpartis liste for Stortingsvalget i 2021.

− Vi er glade for at vi har fått en profilert politiker med lang erfaring fra nasjonal og lokal politikk med på laget i Oslo Senterparti. Sammen vil vi kjempe for Ullevål og Aker sykehus, løft for yrkesfag, mer lokaldemokrati, og nærpoliti i alle Oslos bydeler, sier Bjørg Sandkjær, leder i Oslo Senterparti.

− Men Jan på laget ser Oslo Senterparti fram til å fortsette arbeidet med å få gjennomslag for god senterpartipolitikk i byen vår.

Enstemmig nominasjonskomite

Nominasjonskomiteen offentliggjorde torsdag sitt forslag til stortingsvalgliste for Oslo Senterparti. Forslaget stemmes over på Oslo Senterpartis nominasjonsmøte lørdag 31. oktober. På de fem øverste plassene står Arve Omtvedt Berntzen, Nadine Al-Mustafa, Espen Thygesen, Bjørg Sandkjær og Jan Bøhler.

− Jeg er stolt over å kunne legge fram et enstemmig forslag fra nominasjonskomiteen i Oslo Senterparti til stortingsvalglista 2021. Komiteen er trygg på at vi har en god liste, med kandidater som vekker entusiasme i fylkeslaget og blant velgerne i Oslo. Vi ser fram til nominasjonsmøtet og valgkampen i 2021, sier Vebjørn Varlid, leder for Oslo Senterpartis nominasjonskomite.

Nominasjonskomiteens forslag til liste:

1 Jan Bøhler
2 Bjørg Sandkjær
3 Espen Thygesen
4 Nadine Al-Mustafa
5 Arve O. Berntzen
6 Synne Lerhol
7 Morten Edvardsen
8 Margaret E. Hillestad
9 Tina Sjursen
10 Tor-Erik Røberg-Larsen
11 Rune Svendsen
12 Kjell Dahle
13 Ingvild Munz
14 Ibrahim Ali
15 Tonje M. Viken
16 Jarle Kanaris
17 Marit Norheim
18 Syver Zachariassen
19 Inger Bigum
20 Aisha Naz Bhatti
21 Karen Følgesvold
22 Erik Lahnstein
23 Hans H. Henrichsen
24 Svein Sundsbø
25 Kristian Vårvik
26 Unn Aarrestad

Jan Bøhler brenner for å ta vare på ungdommene våre, særlig de som faller utenfor, å være ombudsmann for oss som bor i Oslo, og at by og land skal gå hånd i hånd. Komiteen har lært Jan å kjenne som en ekte Senterpartist – en som er opptatt av å være nær folk. Med Jan sin erfaring – og fordi han fra i dag er stortingsrepresentant for SP i Oslo – er han en naturlig førstekandidat som vi er glade for å ha med på laget.

Bjørg Sandkjær bor på Grünerløkka, og er leder for Oslo Senterparti, bystyrerepresentant og nesteleder i helse- og sosialutvalget på Rådhuset. Hun jobber knallhardt for å bevare Ullevål Sykehus, for å gi byen flere grønne lunger og å sikre små forskjeller mellom oss som bor her.

Espen Emil Thygesen er 29 år og bor på Frogner. Han er den andre ungdomskandidaten som Senterungdommen spilte inn til komiteen. Espen er opptatt av å redusere klimagassutslippene og sosiale forskjeller, samt å sikre et aktivt folkestyre i Oslo og Norge.

Nadine Al-Mustafa er 27 år og bor i Nordre Aker. Hun er en av ungdomskandidatene Senterungdommen spilte inn til komiteen. Nadine er opptatt av Nei til EU-saka, å få eit reelt nærpoliti i byen og å styrke integreringsarbeidet her.

Arve Omtvedt Berntzen, er leder i Groruddalen Senterparti. Han jobber som lærer og er opptatt av å skape en god skole med mindre målstyring. Han brenner også for å bevare Ullevål Sykehus og å etablere Aker Sykehus som lokalsykehus for Groruddalen.

This entry was posted in Pressemelding, Valg 2021. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.