Bjørg Sandkjærs svar på et innlegg i Vårt Oslo fra Høyres Mehmet Kaan Inan

I Vårt Oslo 12. oktober skriver Høyres Mehmet Kaan Inan at Senterpartiets politikk hverken er bra for distriktene eller byene, og at Senterpartiet setter by mot land. Som belegg for dette bruker han en syv år gammel Twitter-melding, at partiprogrammet legger opp til en «større inntekstutjevning mellom landets kommuner» og at Senterpartiet vil avvikle fritt skolevalg i videregående skole.

Hvis Inan virkelig ønsket å sette seg inn i hva Senterpartiet vil bevilge til Oslo, kunne han sett på Senterpartiets alternative statsbudsjetter. Hvert eneste år får Oslo mer i overføringer i Senterpartiets budsjetter enn fra regjeringen. Så Oslo-borgerne trenger ikke frykte dårligere kommuneøkonomi med Senterpartiet ved roret.

Når det gjelder fritt, eller rettere sagt karakterbasert skolevalg, så er Senterpartiet helt på linje med de øvrige rødgrønne Oslo-partiene. Vi mener at dagens ordning med karakterbasert skolevalg må avvikles. Et ekspertutvalg har konkludert med at dagens karakterbaserte inntaksmodell forsterker segregeringen i Oslo-skolen, noe i hvert fall Senterpartiet ikke ønsker. Forskjellige alternativer er lagt på bordet, og vi ser frem til å diskutere en bedre inntaksmodell for Oslos videregående elever i bystyret senere i år.

Til slutt trekker Inan opp Oslo-fiendtlig retorikk som et argument mot at Oslo-velgere skal stemme Senterpartiet. Hvis Inan og andre har lyttet til hva Trygve Slagsvold Vedum og andre sentrale Senterparti-folk har snakket om de siste årene, så har de aldri snakket ned vanlige Oslo-boere. Kritikken har gått på en uheldig konsentrasjon av makt, som naturlig nok er størst i landets hovedstad, og at for eksempel helseforetaksmodellen flytter makt ut av folkevalgte organer og inn bak lukkede dører til forskjellige styrerom. Vedum støtter også Oslo Senterparti i at å legge ned politistasjonen på Stovner gjør Oslopolitiet mindre tilgjengelig for befolkningen, og ikke bidrar til et tilstedeværende politi i lokalmiljøet. I motsetning til Høyre som prioriterer flere politibyråkrater, vil Sp ha et politi nær folk.

Jeg inviterer Inan til å lese litt mer i forslaget til partiprogram, som jeg er stolt av å ha vært med på å skrive. Her er mye god Oslo-politikk. Senterpartiet programfester bevaring av Ullevål sykehus, for eksempel, og sikrer dermed fortsatt gode sykehustjenester til folk i hele Oslo. Senterpartiet vil desentralisere makt. I Oslo betyr dette at Senterpartiet vil derfor flytte mer makt ut til bydelene og mer penger for å styrke den nære velferden i Oslo , og at beboere, velforeninger o.l. skal ha mer å si i utviklingen av sine nabolag.

I et Oslo med voksesmerter gjør det ikke noe å ha en politikk for at folk faktisk skal kunne leve gode liv over hele landet. Alle som ønsker det skal selvfølgelig kunne flytte til Oslo, men folk rundt i landet skal ikke bli tvunget til å flytte fordi de mister arbeidsplassen eller tjenestetilbudet der de bor. Mer bosetting over hele landet letter presset på Oslo, og det gjør at vi som er folkevalgte i byen vår kan jobbe videre for en grønn by, med levende bydeler og små forskjeller.

Derfor trenger Norge en ny regjering, og Oslo et sterkt Senterparti.

Bjørg Sandkjær
Leder, Oslo Senterparti og gruppeleder, Oslo Senterpartis bystyregruppe

This entry was posted in Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.