Morten Edvardsen om taxinæringen i Vårt Oslo

– Taxinæringa trenger ikke Aps fagre ord, men konkret politikk

Senterpartiet foreslo i bystyret å be regjeringen og Stortinget utsette endringene i taxiregelverket, fordi vi mener vi som lokalpolitikere må engasjere oss i saker som er viktig for byens næringsdrivende og arbeidsfolk.

Morten Edvardsen
POLITISK RÅDGIVER FOR OSLO SENTERPARTIS BYSTYREGRUPPE.
PUBLISERT Lørdag 26. september 2020 – 00:15 
SIST OPPDATERT Lørdag 26. september 2020 – 01:33  

Arbeiderpartiets bystyrerepresentant Mansoor Hussain skriver i VårtOslo at Ap er mot regjeringas endring i yrkestransportloven. Uka etterpå stemmer Ap, SV og MDG sammen med Høyre og Frp mot Senterpartiets forslag om at Oslo bystyre skal be regjeringa utsette reformen i ett år.

Det er så man ikke tror det er sant. Det bidrar i alle fall ikke til å styrke Aps troverdighet som et parti drosjeeierne, sjåførene og andre arbeidsfolk kan stole på.

Senterpartiet foreslo i bystyret 24. september å be regjeringen og Stortinget utsette endringene i taxiregelverket, fordi Senterpartiet mener at vi som lokalpolitikere må engasjere oss i saker som er viktig for byens næringsdrivende og arbeidsfolk, og at vi må si ifra til nasjonale myndigheter når nasjonal politikk rammer i byen vår.

Rammer hardest i Oslo

Det er nå fem uker til den nye loven skal tre i kraft, og skal det være mulig å få utsatt innføringen av loven ytterligere ett år, måtte det tas et nytt initiativ nå. Det ville altså ikke Arbeiderpartiet, SV og MDG være med på.

Byrådspartienes representanter argumenterte godt mot regjeringas forslag i debatten i bystyret, men stemmer altså mot at Oslos folkevalgte forsamling skal engasjere seg i en sak som har store konsekvenser for en viktig yrkesgruppe i byen.

Loven endres ikke i Oslo bystyre, men Oslo er den kommunen i landet hvor dette trolig vil ramme hardest.

Rasering av taxibransjen

Oslos taxinæring er fortsatt i knestående etter at koronaen førte til full stopp. Oslo Taxi rapporterer at de siste fire ukene har kjørt 32 prosent færre turer sammenlignet med samme periode i fjor. Totalt er nedgangen på 34 prosent sammenlignet med fjoråret.

Bytaxi rapporterer om halvert omsetning per løyve sammenlignet med samme periode i fjor. 65% færre sjåfører er på jobb for Bytaxi nå, sammenlignet med i fjor. Det viser at en totalomlegging av taxinæringa er helt feil nå. Selv de som støtter liberaliseringa må forstå at nå ikke er tida for frislipp.

Senterpartiet mener at endringene innebærer en rasering av arbeidslivet for taxibransjen og gir et dyrere og dårligere tilbud til alle passasjerene. Og vi er ikke alene om det.

Tomme ord

Transportøkonomisk institutt advarer nettopp mot at Høyre-regjeringens deregulering av drosjenæringa vil føre til dårligere lønns- og arbeidsvilkår, høyere priser og vanskeliggjøre kontroll med skatter og avgifter.

I tillegg advarer Norges Taxiforbund sterkt mot lovendringen. Norges Handicapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er også bekymra for tilbudet for personer med funksjonsnedsettelser.

Innlegget Hussain skrev i VårtOslo er jeg og Senterpartiet helt enig i. Det er bare så utrolig synd at Ap i Oslo ikke følger opp i praksis. Det viser at innlegget var tomme ord.

This entry was posted in Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.