Bjørg Sandkjær, leder i Oslo Sp, i Vårt Oslo om import av stein

Barnearbeid dokumentert i indiske steinbrudd: – Nei til langreist stein i Oslos gater


— Senterpartiet ble stemt ned i bystyret da vi foreslo at Oslo skal prioritere kortreiste, norske produkter i sine innkjøp av stein til gater og torg. I stedet kjøper kommunen stein fra Kina og India.

I Oslos miljøgater er brosteinen langt fra kortreist. I Aftenposten 17. desember kan vi lese om import av stein fra India og Kina til viktige miljøgater i Oslo.

En av dem er Olav Vs gate, som ble sagt å være verdens første utslippsfrie byggeplass.

— Bør ha høyere klima-ambisjoner

Det er bra at anleggsmaskinene her i Oslo er utslippsfrie, men det er nødvendig å løfte blikket fra Oslos gater. Når steinen kommer helt fra India med 20 ganger høyere utslipp fra transport enn tilsvarende norsk stein, framstår avstanden mellom liv og lære stor.

Krav til offentlige innkjøp er et kraftig virkemiddel for endring. Gjennom kravene til anstendige arbeidsvilkår og begrensning i antall underleverandører i «Oslo-modellen» har byrådet vist at det er fullt mulig å stille krav til leverandører av tjenester til kommunen.

Senterpartiet støtter dette helhjertet, og vi synes byrådet burde bruke denne muskelen mer. Byrådet brukte fire år på å få inn klimakrav til sine innkjøp. Fra 2019 skal klima vektes 20 prosent i slike innkjøp.

Senterpartiet mener vi bør være mer ambisiøse på klimaets vegne, og i utkastet til partiprogram for neste periode har vi satt at vi vil vekte klima 30 prosent i anskaffelser der innkjøpene har klimapåvirkning.

— Barnearbeid godt dokumentert i India

Samtidig handler bærekraft ikke bare om å redusere utslipp. Bærekraft er en krakk på tre bein – det ene beinet er miljø og klima, de to andre er sosial og økonomisk bærekraft. For at et innkjøp, et prosjekt eller lignende skal være bærekraftig må det stå støtt på alle tre beina.

Når byrådet nå vektlegger pris og klima i sine innkjøp, svarer det ut økonomisk bærekraft og miljø/klima, men det blir tynt på den sosiale bærekraften hvis steinen som kjøpes inn er produsert av barnehender.

I byrådsplattformen leser vi også at Ap/SV/MDG-byrådet skal «vise solidaritet med folk som produserer varer og tjenester for oss andre steder i verden». Det er også svært positivt, og ville vært et bidrag til sosial bærekraft. Både barnearbeid og andre menneskerettighetsbrudd er godt dokumentert i indiske steinbrudd.

— Bør sikre bærekraftig stein i Oslos gater

I Nederland jobbes det aktivt for at offentlige innkjøp skal vektlegge slike sosiale kriterier mer, og det finnes merkeordninger og andre muligheter til å vite om stein man kjøper inn er produsert uten menneskerettighetsbrudd og barnearbeid.

I behandling av budsjettet for 2021 foreslo Senterpartiet like godt at kommunen skal «prioritere kortreiste, norske produkter» i sine innkjøp av stein og andre produkter som brukes i gater/torg. Dette ble stemt ned, sannsynligvis fordi det oppfattes som å stå i strid med EØS-avtalen.

Det er selvsagt leit at EØS-avtalen gjør det vanskeligere å prioritere lokalprodusert stein, men vi mener likevel at byrådet kan bruke sin sterke innkjøps-muskler til å sikre kortreist og bærekraftig stein i Oslos gater.

This entry was posted in Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.