Jan Bøhler i Dagbladet om skjebneåret for Ullevål sykehus

Det er totalt uforståelig

DEBATT

Etter tolv år med uro og usikkerhet, blir 2021 skjebneåret for Ullevål og sykehusplanene i Oslo.

Eksterne kommentarer: Dette er en debattartikkel. Analyse og standpunkt er skribentens egen.
Jan Bøhler, stortingsrepresentant (Sp)
Publisert fredag 08. januar 2021 – 11:57

Direktører har kommet og gått, men hovedideen om et gigantsykehus på Gaustad ligger dessverre fast. Det har også den nye direktøren for Oslo universitetssykehus (OUS), Bjørn Atle Bjørnbeth, gjort klart.

Det begynte med at Helse sør-øst og OUS-ledelsen fortalte oss for tolv år siden at det var riktig å legge ned lokalsykehuset på Aker, og overføre pasientene til Ahus og Ullevål.

Mange av oss var skeptiske og bekymret for svakheter i planene. Ville det bli plass? Vi mente det var for få nye senger på Ahus til å ta imot alle pasientene fra Groruddalen og Follo som hadde sognet til Aker. Men Helse sør-øst avviste innvendingene, fordi Ahus skulle bli moderne og mye mer effektivt.

Det endte med kaotiske tilstander på Ahus. Helse sør-øst måtte iverksette en kriseløsning hvor pasienter skulle fordeles til ulike sykehus avhengig av hvor det var plass. Resultatet av Aker-nedleggelsen var at innbyggerne i Groruddalen mistet et fast lokalsykehustilbud.

Oslo bystyre trekker støtten til Ullevål-nedleggelse

I snart ti år har de nå blitt skysset mellom sykehuset på Ahus og flere av sykehusene i Oslo, avhengig av hvor det er plass i øyeblikket.

Nå er det Ullevål som skal nedlegges. Igjen hører vi at det likevel skal bli god nok plass, og andre løsninger som foreslås er ubrukelige, ifølge direktørene.

Jeg er ikke beroliget. Jeg er redd for at vi nok en gang står foran urealistiske planer om effektivisering som vil skape store problemer for sykehustilbudet til byens og regionens innbyggere. Befolkningen vokser mye – med over tolv tusen siste året.

Det planlegges også at tre bydeler i Groruddalen; Alna, Stovner og Grorud, med til sammen over 110.000 innbyggere i dag, skal overføres fra Ahus til OUS fra 2028 til rundt 2035. Hvis befolkningen i Oslo øker med ti tusen i året, skal OUS altså være lokalsykehus for ca. 260.000 flere mennesker enn i dag i 2035.

I tillegg vil andelen eldre vil øke. De har ofte sammensatte lidelser, og trenger lenger liggetid på sykehus enn konsulentbyråene beregner.

Direktørene Bjørnbeth i OUS og Frich i Helse Sørøst skriver i Aftenposten 11/12 at de vil møte denne store veksten i pasientgrunnlag med foruroligende få nye sengeplasser. De vil øke antall somatiske senger fra 1550 i dag til 1900 i 2035, og antall senger innen psykisk helsevern og rusbehandling fra 359 senger til 426.

Selvsagt vil direktørene kunne begrunne dette med beregninger og rapporter om effektivisering, mer dagbehandling uten innleggelse, overføring til kommunen, osv. Men all erfaring fra nyere sykehus som Ahus og Kalnes i Østfold, viser at man bygger for lite med for få sengeplasser, og ender opp med mange korridorpasienter og kaos. 

Jeg er redd for at den beskjedne økningen i OUS på 350 somatiske senger og 67 senger innen psykisk helsevern ikke vil dekke opp mer enn pasientene fra de tre bydelene som planlegges overført.

Det er nok flere enn meg som er urolige for at dagens planer ikke vil gi nok kapasitet og sengeplasser i OUS utover på 2030-tallet. Derfor har det vært mer eller mindre offentlig kjent at Helse Sørøst ser på behovet for et nytt lokalsykehus en gang i perioden 2035–40. Desto mer totalt uforståelig er det at de nå vil nedlegge Ullevål som er et av landets beste lokalsykehus.

Jeg er redd for at nedleggelse av Ullevål vil gi plassproblemer både på Ahus, nye Aker og på Rikshospitalet. Dette vekker stor uro og mye engasjement. I en meningsmåling gjennomført av Kantar blant innbyggere i Oslo i 2019 svarte sju av ti at de er imot nedleggelse av Ullevål. Blant dem som hadde fulgt debatten var 85 prosent motstandere.

Det er mange ubesvarte spørsmål vi trenger svar på fra direktørene:

1. Hvor mange vil det være igjen til å dekke befolkningsøkningen av de 67 flere sengene i psykisk helse og rusbehandling – dersom økningen på Regional sikkerhetsavdeling Ila og plassene som trengs til overføringen av Groruddalens bydeler, trekkes fra?

2. Hvor mange av de 350 flere somatiske sengene i OUS i 2035 vil kunne brukes til å møte veksten i befolkningen, som både med høye og lave anslag blir stor – dersom sengene som trengs til overføringen av Groruddalens bydeler trekkes fra?

3. Er det et løfte at bydelene i Groruddalen skal få Aker tilbake som sitt lokalsykehus, eller bare en usikker mulighet etter 2035? Synes direktørene det er holdbart at pasienter fra bydelene våre da vil ha vært tjuefem år uten et fast lokalsykehus?Ullevål sykehus legges ned: – Helsepolitisk galskap

4. Medfører det riktighet at Helse Sørøst vurderer et nytt lokalsykehus i Osloområdet i åra etter 2035? Hvis det er tilfelle – hvorfor vil man ikke bruke Ullevål sykehus med en velegnet sentral tomt og mange moderne velholdte bygg?

5. Plan og bygningsetaten har fra første stund signalisert at tomta på Gaustad er for liten til det bygningsvolumet Helse sør-øst og OUS planlegger. Etter tre år har det ikke vært mulig å komme fram til et omforent forslag til reguleringsplan. Er det forsvarlig å gå videre uten noen godkjent regulering? MENINGERUheldig å legge ned Ullevål sykehus

6. I 2031 vil OUS måtte dekke kapitalkostnader på 3,3 milliarder for renter og avskrivninger for investeringer i nye bygg. I dag er de på 900 millioner. Hvordan kan OUS si at de vil kunne finansiere 2,4 milliarder i økte kapitalkostnader uten å kutte i helsetilbudet til innbyggerne?

7. Det politiske bildet i Oslo har endret seg. Høyre og Arbeiderpartiet har ikke lenger flertall i bystyret, og de øvrige partiene er forente i motstanden mot sykehusplanene. Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Fagforbundet, berørte bydelsutvalg og store folkelige aksjoner er også imot. Mener direktørene det er riktig å gå videre på tross av den brede motstanden i befolkningen og blant ansatte?

This entry was posted in Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.