Category Archives: Årsmøte

Nationen om Oslo Sps iskantvedtak

Oslo Sp vil flytte iskanten sørover (NTB) Oslo Senterparti vil flytte iskanten lenger sør og ikke ha oljeboring i nærheten av den, vedtok fylkeslaget i helgen. − Iskanten bør defineres ut fra historiske data og ikke ut fra hvor den … Continue reading

Posted in Årsmøte, Avisartikler | Leave a comment

Sikkerhet og beredskap i Oslo-regionen

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Riksrevisjonen har flere ganger påpekt svikt i regjeringens arbeid med såkalt objektsikring, som innebærer trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur. Mange av disse objektene ligger naturlig nok i hovedstaden, derfor er … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Gi rom til ung frivillighet!

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Frivilligheten er bærebjelken i det norske samfunnet. Frivilligheten aktiviserer, integrerer og inkluderer grupper og enkeltmennesker. Den løser viktige samfunnsoppgaver, styrker demokratiet og gir liv til lokalmiljø der folk bor. Den lokale frivilligheten i … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Vern Oslos kolonihager og inngå ny avtale nå!

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Oslo Senterparti vil frede byens 9 kolonihager, og sikre forutsigbarhet for hagene, ved å snarest mulig inngå ny avtale. Dagens avtale mellom kolonihagene og kommunen utløper i 2025, og det er usikkerhet rundt … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Deltakende byutvikling: Et Oslo for alle

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Beslutninger som tas nå vil forme byen for flere generasjoner fremover. Under FN-konferansen «Habitat III» i september 2016 forpliktet Norge seg til å fremme inkluderende, bærekraftige byer, som skal motvirke sosiale skiller og … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Vindkraft er et nasjonalt fellesgode

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Norge har rike tradisjoner som energinasjon og er verdensledende i å la naturrikdommer som fossekraft og olje komme nasjonen og fellesskapet til gode. Allerede i 1909 vedtok Stortinget konsesjonslovene med hjemfallsrett som hindret … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Et reelt arbeidsgiveransvar sikrer et seriøst arbeidsliv

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Høyesterett har slått fast at norske arbeidsrettslover ikke er presise nok til å stoppe arbeidsgivere som ser seg tjent med å løpe fra arbeidsgiveransvaret sitt. I en dom fra 12. desember 2018 i … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Folkestyre og folkerett

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Israel- Palestina konflikten har pågått helt siden mandatområdet «Palestina» ble delt som følge av opprettelsen av staten Israel i 1948.  Dagens Palestina består av Vestbredden, inkludert Øst- Jerusalem, og Gazastripen. Disse områdene er … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Norge må vedta en menneskerettighetslov for næringslivet

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Barnearbeid i gruver i Kongo. Slavelignende forhold på mursteinfabrikker i India. Lokalbefolkning Kambodsja som blir tvangsflyttet vekk fra jorda si fordi det skal bygges fabrikk på den. Miljøforkjempere i Brasil som blir drept … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Videregående skoler skal inkludere, ikke ekskludere

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Osloskolen blir stadig mer segregert. Skillelinjene mellom de videregående skolene i Oslo blir tydeligere og tydeligere. Fritt skolevalg er med på å forsterke de allerede eksisterende skillelinjene. Elever med høye karakterer søker seg … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment