Category Archives: Sentralisering

Arve Omtvedt Berntzen i Akers Avis Groruddalen om sammenslåing av politistasjonene på Manglerud og Stovner

Posted in Debattinnlegg, Sentralisering | Leave a comment

Aisha Naz Bhatti i Dagsavisen om demokratiets kår i Oslo

Skivebom fra SVs Kaski – Nye Meninger I Dagsavisen 4. august kan vi lese at Kari Elisabeth Kaski (SV) går til kamp mot brunsnegler – og Trygve Slagsvold Vedum. Dessverre ser det ut til at hun har kommet i skade … Continue reading

Posted in Byutvikling, Debattinnlegg, EØS, Sentralisering | Leave a comment

Tor Arne Swensen i Dagsavisen: Oslo må desentraliseres

Innlegget er skrevet i samarbeid med Morten Edvardsen og Bjørg Sandkjær, Grünerløkka Senterparti, og ble trykket 11.4.2017 Sentralisering handler om maktkonsentrasjon, og mangel på lydhørhet for hva innbyggerne faktisk ønsker. Senterpartiet er sterke forkjempere for at beslutninger skal tas nærmest … Continue reading

Posted in Byutvikling, Debattinnlegg, Sentralisering | Leave a comment

Fylkesleder Bjørg Sandkjærs innlegg under generaldebatten på Senterpartiets landsmøte

Takk til ordstyrerne, kjære landsmøte. Bak hver folkevalgte i Oslo er det like mange stemmer som det er innbyggere i Hammerfest. Det er ingen i Norge som har lengre avstand til sine folkevalgte enn folk som bor i Oslo. Senterpartiet … Continue reading

Posted in Byutvikling, Debattinnlegg, Landsmøte, Sentralisering | Leave a comment

Deltakende byutvikling: Et Oslo for alle

Resolusjon fra årsmøtet i Oslo Senterparti 4.2.2017: Oslo vokser, og det er behov of flere boliger i gode by- og bomiljø. Mens tomter for 16 000 boliger ligger klare uten at en spade er stukket i jorda[1], opplever beboere på … Continue reading

Posted in Årsmøte, Byutvikling, Resolusjoner, Sentralisering | Leave a comment

Aisha Naz Bhatti i Minerva om nasjonalstat og folkestyre

Nasjonalstaten og folkestyret Aisha Naz Bhatti Publisert: 08.07.2016 – 12:14 Oppdatert: 08.07.2016 – 12:15 Jeg er glad mitt innlegg i Dagbladet om Brexit engasjerer flere politikere. Deriblant Hallvard Surlien fra Miljøpartiet De Grønne, som har skrevet en kronikk i Minerva hvor han … Continue reading

Posted in Debattinnlegg, EØS, Sentralisering | Leave a comment

Oslo bør deles opp i kommuner

Leserbrev i Klassekampen 05.07.2016 fra Ingvar Botnen, styremedlem i Oslo Sp: I det ganske land stemmes det over hvorvidt nabokommuner bør slå seg sammen eller ikke, i kjølvannet av statsråd Sanners initiativer for å skape større og mer «robuste» kommuner. … Continue reading

Posted in Debattinnlegg, Sentralisering | Leave a comment

Høringssvar fra Oslo Senterparti til Helse Sør-Østs høring om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus

Med bakgrunn i vårt sterke engasjement for helsetjenester nær folk, og at Helse Sør-Øst har invitert til å sende inn høringssvar også fra organisasjoner som ikke er formell høringsinstans, sender Oslo Senterparti herved inn svar på høringen om kapasitetstilpasninger i … Continue reading

Posted in Høringsuttalelser, Sentralisering | Leave a comment

Respresentantforslag fra Kjersti Toppe og Tryge Magnus S. Vedum om sykehusorganiseringen i Oslo

Kjersti Toppe og Trygve Magnus Slagsvold Vedum har fremmet forslag i Stortinget om hvordan sykehusene i Oslo bør organiseres. De går blant annet inn for å gjenopprette lokalsykehusfunksjonen for Aker sykehus. Se https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Saker/Sak/?p=62365

Posted in Byutvikling, Generell, Sentralisering | Leave a comment

Kommunevalgprogram for Oslo Senterparti 2015-2019

ENDELIG PROGRAM for Oslo Sp ved kommunevalget 2015. (Klikk eventuelt på READ MORE for å komme til den aktive lenken.)

Posted in Byutvikling, Integrering, Mat, Program, Sentralisering, Vedtak | Leave a comment