Category Archives: Vedtak

Vedtak fra Oslo Sps årsmøte, fylkesstyre, lokallag, senterkvinner eller senterungdom.

Groruddalen Sp til Groruddalens Avis om fengsel i Bredtvetskogen

Groruddalen Senterparti: «Ja til Bredtvetskogen, nei til fengsel» Av Ørjan BrageAkers Avis GroruddalenPublisert: 18.02.2020 kl 20:30 Groruddalen Senterparti: «Ja til Bredtvetskogen, nei til fengsel» Oslo Senterparti avholdt sitt fylkesårsmøte i helga, og da benyttet delegasjonen fra Groruddalen muligheten til å ta … Continue reading

Posted in Avisartikler, Resolusjoner | Leave a comment

Oslo Senterparti om togforbindelser til Europa

Oppslag på Oslo Sps Facebook-side 26.6.2019: Oslo Senterpartis forslag om nattog til Europa ble vedtatt på Senterpartiets landsmøte i mars. Stortinget behandla forslag om mer nattog til Europa nettopp, det stemte Venstre og KrF mot! Helt utrolig. Mindre overraskende at H … Continue reading

Posted in Uttalelser | Leave a comment

Kommunevalgprogrammet 2019

Det skal velges nytt bystyre i Oslo, og Oslo Senterpartis program finner du her: https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/oslo/lokalprogram-2015-2019/Partiprogram.pdf/_/attachment/inline/883e72f5-5ba1-45db-9e0a-54ec9eff726f:b27eb45f1779b82a8c9ed1f53a1db30e179117c5/Partiprogram.pdf

Posted in Program, Valg 2019 | Leave a comment

Høringsuttalelse fra fylkesstyret i Oslo Senterparti om forslag om å ta en del av Sogn Hagekoloni for å bygge gang- og sykkelsti

Fra Oslo Senterparti: Høringsuttalelse, Ring 3 – Strekningen Universitetskrysset-Tåsenlokket Oslo Senterparti takker for muligheten til å avgi høringsuttalelse i denne saken. Oslo Senterparti støtter kommunens planer om et oppgradert nett av sykkel- og gangveier i Oslo. Oslo Senterparti støtter også … Continue reading

Posted in Byutvikling, Høringsuttalelser, Styrevedtak | Leave a comment

Sikkerhet og beredskap i Oslo-regionen

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Riksrevisjonen har flere ganger påpekt svikt i regjeringens arbeid med såkalt objektsikring, som innebærer trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur. Mange av disse objektene ligger naturlig nok i hovedstaden, derfor er … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Gi rom til ung frivillighet!

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Frivilligheten er bærebjelken i det norske samfunnet. Frivilligheten aktiviserer, integrerer og inkluderer grupper og enkeltmennesker. Den løser viktige samfunnsoppgaver, styrker demokratiet og gir liv til lokalmiljø der folk bor. Den lokale frivilligheten i … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Vern Oslos kolonihager og inngå ny avtale nå!

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Oslo Senterparti vil frede byens 9 kolonihager, og sikre forutsigbarhet for hagene, ved å snarest mulig inngå ny avtale. Dagens avtale mellom kolonihagene og kommunen utløper i 2025, og det er usikkerhet rundt … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Deltakende byutvikling: Et Oslo for alle

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Beslutninger som tas nå vil forme byen for flere generasjoner fremover. Under FN-konferansen «Habitat III» i september 2016 forpliktet Norge seg til å fremme inkluderende, bærekraftige byer, som skal motvirke sosiale skiller og … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Vindkraft er et nasjonalt fellesgode

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Norge har rike tradisjoner som energinasjon og er verdensledende i å la naturrikdommer som fossekraft og olje komme nasjonen og fellesskapet til gode. Allerede i 1909 vedtok Stortinget konsesjonslovene med hjemfallsrett som hindret … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Et reelt arbeidsgiveransvar sikrer et seriøst arbeidsliv

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 18.februar 2019 Høyesterett har slått fast at norske arbeidsrettslover ikke er presise nok til å stoppe arbeidsgivere som ser seg tjent med å løpe fra arbeidsgiveransvaret sitt. I en dom fra 12. desember 2018 i … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment