Category Archives: Høringsuttalelser

Høringsuttalelse fra fylkesstyret i Oslo Senterparti om forslag om å ta en del av Sogn Hagekoloni for å bygge gang- og sykkelsti

Fra Oslo Senterparti: Høringsuttalelse, Ring 3 – Strekningen Universitetskrysset-Tåsenlokket Oslo Senterparti takker for muligheten til å avgi høringsuttalelse i denne saken. Oslo Senterparti støtter kommunens planer om et oppgradert nett av sykkel- og gangveier i Oslo. Oslo Senterparti støtter også … Continue reading

Posted in Byutvikling, Høringsuttalelser, Styrevedtak | Leave a comment

Høringssvar fra Oslo Senterparti om Aker sykehus

Fra Oslo Senterparti: Høringssvar, forslag til planprogram for Trondheimsveien 235 – Aker sykehusområde, detaljregulering med konsekvensutredning Oslo Senterparti takker for muligheten til å kommentere på planprogrammet for Aker sykehusområde og for god informasjon gjennom åpent møte 4. januar, der vi … Continue reading

Posted in Byutvikling, Høringsuttalelser | Leave a comment

Høringssvar fra Oslo Senterparti om den foreslåtte kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi

Høringssvar, kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi Oslo Senterparti vil med dette sende høringssvar på kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi, frist 30. juni Oslo Senterparti er svært positive til at byrådet ønsker å utvikle Oslo til en «grønnere, varmere og mer skapende by … Continue reading

Posted in Byutvikling, Høringsuttalelser | Leave a comment

Høringssvar fra Oslo Senterparti, planstrategi for Oslo Kommune

Til Oslo Kommune                                                                                         Oslo, 25.08.2016 Høringssvar fra Oslo Senterparti, Planstrategi for Oslo Kommune Med bakgrunn i vårt sterke engasjement for en grønnere by, med levende bydeler og små forskjeller, sender Oslo Senterparti herved inn vårt høringssvar på Planstrategien for kommuneplanen … Continue reading

Posted in Byutvikling, Høringsuttalelser | Leave a comment

Høringssvar fra Oslo Senterparti til Helse Sør-Østs høring om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus

Med bakgrunn i vårt sterke engasjement for helsetjenester nær folk, og at Helse Sør-Øst har invitert til å sende inn høringssvar også fra organisasjoner som ikke er formell høringsinstans, sender Oslo Senterparti herved inn svar på høringen om kapasitetstilpasninger i … Continue reading

Posted in Høringsuttalelser, Sentralisering | Leave a comment

KVU OSLO-NAVET – HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO SENTERPARTIS ÅRSMØTE 05.03.2016

Vurderinger fra Oslo Senterparti: Oslo Senterparti er glad for at det endelig er utarbeidet et helhetlig konsept for å løse transportutfordringene i Oslo og Akershus, og støtter hovedkonklusjonene i utredningen. Planene stiller store krav til samordning og koordinering av både … Continue reading

Posted in Årsmøte, Byutvikling, Høringsuttalelser | Leave a comment

Styret i Oslo Sp sitt høringssvar om endringer i utlendingsloven

Høringssvar fra Oslo Senterparti på «høringsnotat – endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)», med frist 9. februar 2016 Senterpartiet mener at norsk asyl- og flyktningpolitikk skal bygge på humanistiske tradisjoner og vårt internasjonale ansvar for å hjelpe mennesker i nød. Alle … Continue reading

Posted in Høringsuttalelser, Integrering, Vedtak | Leave a comment