Category Archives: Program

Kommunevalgprogrammet 2019

Det skal velges nytt bystyre i Oslo, og Oslo Senterpartis program finner du her: https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/oslo/lokalprogram-2015-2019/Partiprogram.pdf/_/attachment/inline/883e72f5-5ba1-45db-9e0a-54ec9eff726f:b27eb45f1779b82a8c9ed1f53a1db30e179117c5/Partiprogram.pdf

Posted in Program, Valg 2019 | Leave a comment

Kommunevalgprogram for Oslo Senterparti 2015-2019

ENDELIG PROGRAM for Oslo Sp ved kommunevalget 2015. (Klikk eventuelt på READ MORE for å komme til den aktive lenken.)

Posted in Byutvikling, Integrering, Mat, Program, Sentralisering, Vedtak | Leave a comment