Category Archives: Styrevedtak

Høringsuttalelse fra fylkesstyret i Oslo Senterparti om forslag om å ta en del av Sogn Hagekoloni for å bygge gang- og sykkelsti

Fra Oslo Senterparti: Høringsuttalelse, Ring 3 – Strekningen Universitetskrysset-Tåsenlokket Oslo Senterparti takker for muligheten til å avgi høringsuttalelse i denne saken. Oslo Senterparti støtter kommunens planer om et oppgradert nett av sykkel- og gangveier i Oslo. Oslo Senterparti støtter også … Continue reading

Posted in Byutvikling, Høringsuttalelser, Styrevedtak | Leave a comment

Styret i Oslo Senterparti tar avstand fra oljeleting i Barentshavet

Frp/Høyre-regjeringen har delt ut letelisenser for olje, deriblant tre i nye områder i Barentshavet. Dette er en feil politikk. Enhver økning i tilbudet av fossilt brennstoff, uansett om det er olje, gass eller kull, presser prisene ned og bidrar gjennom … Continue reading

Posted in Styrevedtak | 1 Comment