Oslo Senterpartis liste ved Stortingsvalget 2021

Vedtatt på nominasjonsmøte 31. oktober 2020.

1 Jan Bøhler

2 Bjørg Sandkjær

3 Espen Thygesen

4 Nadine Al-Mustafa

5 Arve O. Berntzen

6 Synne Lerhol

7 Morten Edvardsen

8 Margaret E. Hillestad

9 Tina Sjursen

10 Tor-Erik Røberg-Larsen

11 Rune Svendsen

12 Kjell Dahle

13 Ingvild Munz

14 Ibrahim Ali

15 Tonje M. Viken

16 Jarle Kanaris

17 Marit Norheim

18 Syver Zachariassen

19 Inger Bigum

20 Aisha Naz Bhatti

21 Karen Følgesvold

22 Erik Lahnstein

23 Hans H. Henrichsen

24 Svein Sundsbø

25 Kristian Vårvik

26 Unn Aarrestad