Arve Berntzen om fengsel i Groruddalens Avis

Debatt – Groruddalen Senterparti: Flytt fengselet!

Kjære Statsbygg! Vi har funnet løsningen: Flytt fengselet til Enebakk!

Arve Omtvedt Berntzen 
Groruddalen Sp
Akers Avis Groruddalen
Publisert: 17.09.2020 kl 19:42

TAKK FOR AT DERE har tenkt på oss i Groruddalen når det skal bygges et 30 måls stort fengsel, men denne gangen må vi dessverre melde pass. Vi har rett og slett ikke plass til nok en mastodont av en bygning midt i et av våre siste grønne områder.Vi er ganske så lykkelige her, men sliter noe med omdømmet. Riksmedia synes å tro at det bare er ungdomskriminelle, gjenger og fattigdom i dalen, og da forstår dere sikkert hvorfor et høysikkerhetsfengsel vil få begeret til å renne over.

HAR DERE HØRT hvordan stemninga for nytt fengsel er her i dalen? Dere har muligens hatt et folkemøte allerede? Ikke at jeg har fått med meg det, men invitasjonen kan jo ha blitt tatt av spamfilteret. Uansett kan jeg fortelle dere at folk er ganske så negative. Så da vet dere det. 

Men fortvil ikke, vi har en løsning. Her om dagen fikk vi et hyggelig brev fra Enebakk Sp. De har kikket på kravene og funnet ut at Gran i Enebakk kan være et godt alternativ. Det er innenfor kravet på 25 km fra Oslo sentrum og har gode kollektivforbindelser. Formelle krav er dermed i boks. Sjekk!

Enda viktigere, kjære Statsbygg, er den positive holdningen Enebakk viser. De er villig til å sette av 30 mål til bygget og ser hvordan kriminalomsorgen er en viktig oppgave. I tillegg til å gi de innsatte en ny sjanse, skaper fengselet nye arbeidsplasser og skatteinntekter.

Når fengsler legges på rett sted og med lokal entusiasme, vinner alle: innsatte, ansatte og familiene til begge. Men jeg kan garantere dere: Det kommer ikke til å skje hvis fengselet allikevel ender på Bredtvet.

VI VAR VANT TIL et koselig lite fengsel med 50 plasser til kvinner. Ender vi opp med 350 høysikkerhetsinnsatte i et område hvor naturen står ribbet tilbake og lokalbefolkningen gremmes, er jeg sikker på én ting: Alle taper. Og vi må jobbe så enda mye hardere enn i dag for å overbevise resten av Norge om at vi ikke er noen kriminalisert getto, men et godt sted å bo for alle.

Så kjære Statsbygg, ta en telefon til Nils-Petter Wiik i Enebakk Sp, og så ordner det seg. Dere kommer ikke til å få kjeft denne gangen, men bare ros. Vi lover.

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Groruddalen Sp til Groruddalens Avis om fengsel i Bredtvetskogen

Groruddalen Senterparti: «Ja til Bredtvetskogen, nei til fengsel»

Av Ørjan Brage
Akers Avis Groruddalen
Publisert: 18.02.2020 kl 20:30

Groruddalen Senterparti:

«Ja til Bredtvetskogen, nei til fengsel»

Oslo Senterparti avholdt sitt fylkesårsmøte i helga, og da benyttet delegasjonen fra Groruddalen muligheten til å ta opp saken om fengselsplanene på Bredtvet.

Groruddalen Sp var godt representert på møtet, og en av sakene de hadde med seg til debatten, var selvsagt planene om å bygge storfengsel på Bredtvet.

På grunn av mange resolusjonsforslag rakk ikke årsmøtet å votere over denne saken, men den ble vedtatt oversendt til endelig behandling i fylkesstyret på det første styremøtet, forteller Aksel Torsnes Mehlum fra Groruddalen Senterparti.

Resolusjonsteksten lyder som følger:

«Ja til Bredtvetskogen, nei til fengsel.

Senterpartiet vil jobbe for flere grøntarealer i Oslo. Senterpartiet går derfor imot en nedbygging av Bredtvetskogen. Statsbygg har lagt planer for en storstilt utbygging av fengselet på Bredtvet. En potensiell utbygging innebærer en nedbygging av et av de siste ubebygde grøntområdene i Groruddalen: Bredtvetskogen. Grøntområdet er viktig for dyre-, plante- og insektliv.

Bredtveit fengsel

De mange barnehagene og skolene som befinner seg i umiddelbar nærhet av Bredtvetskogen, benytter området for utendørsaktiviteter. Bredtvetskogen er viktig for å beholde et godt bomiljø for de mange beboerne mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei.

Oslo Senterparti vil si nei til å bygge nytt storfengsel i Oslo i Bredtvetskogen.»

Supplering av lokallagsstyret

Lokallagstyret benyttet også anledningen til å supplere inn to engasjerte medlemmer, slik det lokale årsmøtet før jul hadde gitt dem fullmakt til. Styret i Groruddalen Sp består nå av leder Arve O. Berntzen (Furuset), Inger Bigum (Vestli), Aksel T. Mehlum (Romsås), Kjetil Seigen (Teisen), Vebjørn Varlid (Kalbakken) og Karen Følgesvold (Ellingsrud).

Posted in Avisartikler, Resolusjoner | Leave a comment

Intervju i Nordstrands blad: Lokalpolitiker og trefeller Fredrick Bjerke (Sp) raser over ulovlig trehogst på Nordstrand

Av Martin Thorland Jutkvam
Publisert: 23. september 2020, kl. 06:00 
Sist oppdatert: 23. september 2020, kl. 06:00

Fredrick Bjerke (Sp) jobber selv med å felle trær, men har lite til overs for ulovlig trehogst på Nordstrand. Han mener enkelte utbyggere ikke har respekt for lover og regler.

NORDSTRAND: I yrket som trefeller har lokalpolitiker Fredrick Bjerke hatt flere oppdrag for huseiere i Bydel Nordstrand. Han er også selv født og oppvokst i bydelen. Han mener flere utbyggere tar seg altfor godt til rette og bryter reglene.

– Det er null respekt ovenfor demokrati, lover og regelverk. Mange utbyggere har en holdning til at «Nei, det gjelder ikke meg, så da er det greit». Sånn funker det ikke. Utbyggere har like strenge regler som en privatperson, men det svir kanskje ikke like mye å få bot som for mannen i gata, sier han.

– Jeg mener det er viktig å vise mer hensyn. Tenke på naboer rundt og omgivelsene. Ja, det er greit at treet står på din tomt og at du sånn sett eier det, men vi har regelverk som for eksempel småhusplanen – og de skal følges, forteller Bjerke.

I flere saker det siste året har Nordstrands Blad skrevet om naboer som reagerer på felling av trær på nabotomten. Mer om det kan du lese her:

Trist når store trær forsvinner

I jobben som trefeller har Bjerke takket nei til mange oppdrag hvor fellingstillatelsene ikke er på plass.

– Har man søkt må man vente på en avgjørelse. Er det slik at treet er i livsfare så får man ta den sjansen det er å felle det, men jeg vil helst gjøre ting så ordentlig som mulig, sier Bjerke.

– Du jobber selv som trefeller, men så snakker du så varmt om trærne på Nordstrand. Hvordan har det seg?

– Det høres ut som jeg gjør dårlig business, sier han etterfulgt av en god latter.

– Nei, vi i Senterpartiet er veldig opptatt av eiendomsrett. Når du har en eiendom er det du som eier trærne, men så har man et overordnet regelverk for at ikke alle trær skal forsvinne, sier Bjerke.

– De trærne man har her på Nordstrand, og i ulike hager, tar imot både for svevestøv, støy og uren luft. I hver kubikk med stående tømmer er det cirka 700 kilo karbon som er bundet opp. Derfor er det veldig trist at mange trær forsvinner.

Flere skoler før nye boliger

Bjerke mener at fortettingen også må ta mye av skylden for at mange av grøntområdene forsvinner på Nordstrand. Han mener man derfor bør ta grep flere steder, før man bygger flere boliger.

– Det som er problemet her oppe er at infrastrukturen er sprengt. Folk klager over parkerte biler i gatene og det er én ting, men bygges det mer så må man få på plass flere avganger for buss, trikk og T-bane.

– Hvis det er en ting man virkelig trenger, fremfor fortetting og nye boliger, så er det flere skoler. Skolene i distriktet er sprengt og elever blir flyttet mellom ulike skoler og bydeler. Sånn kan vi ikke ha det.

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment

Sigrid Lien Sagabråten om kommunal selvstendighet i Nationen

Mer makt til kommunene? Ja takk, Høyre!

Sigrid Lien Sagabråten
Leder i Oslo Senterungdom
Publisert: 17.09.20, 11:45
Oppdatert: 17.09.20, 11:45

Norge er rik på naturressurser, men vi er også rike på klode hoder fulle av skaperkraft. Da er det viktig at vi legger til rette for økonomisk vekst, også utenfor Oslo. Mer makt til kommunene og mindre makt til fylkesmannen vil bidra til dette.

Sigrid Lien Sagabråten er leder i Oslo Senterungdom. Foto: Privat

Det er de lokale som vet hvor skoen trykker, og kjenner de lokale forholdene best. Ikke byråkrater i Oslo-gryta, skriver distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland fra Høyre i Nationen 11.09.2020. Som senterpartist er jeg overraskende enig. Samtidig skulle jeg gjerne sett at Høyre faktisk fulgte opp denne politikken.

De siste årene har Høyre tvunget gjennom en rekke sentraliserende reformer, til tross for enorme protester lokalt. Eksempler på dette er nærpolitireformen, kommunereformen, og regionreformen – for å nevne noe. Mens Høyre skryter av at nærpolitireformen fører til at politiet får økt tilstedeværelse, sier politiet selv at reformen har ført til mindre tilstedeværelse.

Selv om folkeavstemninger har vist at kommuner ikke ønsker å slå seg sammen, har Høyre gjennomført flere tvangssammenslåinger. I Høyres nye partiprogram, som Hofstad Helleland leder arbeidet med, «ønsker Høyre å videreføre kommunereformen». Mer tvang, med andre ord.

Nylig har hjemfylket mitt blitt Viken, en region som verken var ønsket i Buskerud, Akershus eller Østfold. Likevel valgte Høyre å bruke milliarder av skattekroner på en tvangsammenslåing. Argumentene deres var at de ønsket at fylkene skulle bli mer robuste og få flere oppgaver (altså få mer makt).

At Norge er rik på naturressurser, og at kommunene burde få mer makt er jeg også helt enig i. Senterpartiet ønsker derfor at kommunene skal få vetorett ved utbygging av vindkraft, samt hjemfallsrett på vindkraftverk som alt er bygget. Dessverre ble disse forslagene nedstemt fra Høyre.

Samtidig vet vi at protester kan føre til at Høyre skrinlegger forslag. Senest i vinter foreslo regjeringens kraftskatteutvalg å avvikle kommunenes lovbestemte rettigheter til konsesjonsavgifter og konsesjonskraft og å endre verdsettelsesprinsipp for eiendomsskatt, noe som ville ført til at 3,6 milliarder kroner årlig ville blitt overført fra vannkraftkommunene til staten.

At Høyre nå skriver at de ønsker mer makt til kommunene er derfor gledelig. Jeg regner derfor med at Høyre respekterer lokale folkeavstemninger, slutter med tvangssammenslåing av kommuner, støtter oppløsning av Viken og står sammen med Senterpartiet i andre forslag som gir økt selvstyre og mer økonomisk vekst i kommunene. Det er tross alt de lokale som vet hvor skoen trykker, og kjenner de lokale forholdene best. Ikke byråkrater i Oslo-gryta.

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Fredrick Bjerke i Nationen om EU og distriktspolitikk

EU er fortsatt ikke bra for distriktene


Hva Norges befolkning mener er åpenbart ikke viktig for Martha Grønning og Venstre.

Fredrick Bjerke er landstyremedlem i Ungdom mot EU. Foto: Privat

Fredrick Bjerke
Landsstyremedlem i Ungdom mot EU
Publisert: 16.09.20, 12:40
Oppdatert: 16.09.20, 12:40

At resultatet har blitt nei i to folkeavstemninger om EU-medlemskap ser ikke ut til å gjøre inntrykk i svaret Venstre-medlem Grønning kommer med på mitt innlegg 1. september.

Når store deler av fisken fisket i Norge bearbeides i utlandet, og spesielt i EU fremfor å bli bearbeidet i Norge går vi glipp av mange viktige arbeidsplasser. Dette ser ikke Grønning ut til å ta på alvor.

Marie Husby Valland, bystyrerepresentant for Trondheim Høyre, har derimot en annen vinkling 2 september. Valland får det til å se ut som om Norge er avhengig av EU, spesielt når det kommer til handel med fisk. Hadde dagens regjering forstått hvilke kort Norge satt med kunne man forhandlet frem en langt bedre avtale som hadde sikret de 10.000 arbeidsplassene Valland trekker frem. Vi trenger ikke EU for dette, vi kan foredle all fisk på fastlandet og kun eksportere foredlet fisk. Hvis man ser litt på havområdene tilgjengelig for EU, spesielt nå etter brexit, skjønner man fort at de er avhengig av norsk sjømat.

EØS-avtalen er mer enn en handelsavtale Norge, Island og Liechtenstein har med EU. Avtalen gir riktignok Norge tilgang til EU sitt indre marked, men er ikke avgjørende for at Norge skal få solgt fisken sin til EU-landene. Tollsatsen er dessuten satt igjennom WTO-avtalen. Samtidig ser vi at EU har slitt med overfiske over lengre tid. EU importerte 68 prosent av all fisk de konsumerte før brexit. I en normal bilateral avtale gir dette Norge veldig gode forhandlingskort med EU. Dersom vi blir med i EU forsvinner råderetten over forvaltningen av havressursene våre.

Jeg synes også regjeringen burde se litt til Sverige og hvordan de svenske distriktene har det akkurat nå. Spesielt distriktene som grenser mot Norge, som er avhengig av nordmenn på handletur for å få økonomien til å gå rundt. EU, Sverige og regjeringen har nemlig en ting til felles, sentralisering, sentralisering og enda mer sentralisering.

Grønning snakker om hvor ustabilt Kina som marked er ettersom det er en autoritær stat. Det vil alltid være en risiko for små stater å handle på det internasjonale markedet, derfor er det i Norges interesse at land som Kina og USA respekterer WTO-avtalen. EU handler ikke med Norge for å være snill med oss, men fordi det er mer interessant å handle med nasjoner som Norge enn for eksempel Russland. Samtidig ønsker både Valland og Grønning å overgi norsk suverenitet og selvstyre for ett medlemskap i EU. Selv om vi har to folkeavstemninger og målinger som viser at over 60 prosent av befolkningen er EU-motstandere. Ungdom mot EU vil alltid være en forkjemper norsk selvstendighet og frihet, vi må aldri glemme at ett nei er ett ja til noe bedre.

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Fredrick Bjerke til Nordstrands blad om beboerparkering

Image may contain: 1 person
Posted in Intervjuer i media | Leave a comment

Morten Edvardsen i Vårt Oslo om sykkelvei i Gyldenløves gate

– Lokaldemokratiet og naboer overkjøres i Gyldenløves gate


DEBATT

I stedet velger Rødt, SV, Ap, MdG og Venstre å tvinge gjennom byggingen av en sykkelvei i et nabolag der både de folkevalgte og naboene protesterer høylytt.

Beslutningen fra Ap, MdG, SV, Rødt og Venstre i bystyret onsdag, om å tvinge gjennom bygging av sykkelvei i Gyldenløves gate, fremstår som trist. Den er et stygt eksempel på sentralmaktas arroganse ovenfor lokale folkevalgte og nabolaget.

Senterpartiet ønsker sykkelveier og tiltak for å sikre myke trafikanter og å kutte utslipp fra transporten, la det ikke være tvil om det.

Men av og til må man lytte – selv om man har laget en sykkelveiplan et par år tilbake i tid. Når man titter opp fra skrivebordet, slår virkeligheta deg av og til i ansiktet.

Bra for lokaldemokratiet

Innvendingene som kommer i en sak der man trodde man hadde helt rett, kan nemlig være både legitime, gode og verdt å lytte til, og å gjøre om et vedtak trenger ikke være et nederlag. Det kan til og med være bra for tilliten til lokaldemokratiet.

I denne saken har bydelsutvalget i februar 2019 vedtatt at de ønsker en løsning med blanda trafikk og ytterligere fartsreduserende tiltak. Naboene har vært konstruktive og kommet med alternative forslag, men blir avvist, mens byrådet og bystyreflertallet peiser på.

Venstres Marit Vea påstod i bystyret at lokalpolitikerne støtter deres og byrådets holdning. Det er ikke sant, og man bør forvente at en seriøs politiker som Vea har satt seg inn i referatene fra møtet i bydelsutvalget før hun argumenterer slik.

Stygg ulykke

MdGs Sirin Hellvin Stav påpeker helt korrekt at areal er en mangelvare i Oslo, men nettopp derfor må vi dele på arealet og ikke bare prioritere én gruppe trafikanter – altså de syklistene som vil kjøre raskest mulig gjennom bomiljøer.

Senterpartiet skulle heller ønske at man prioriterer sykkelveibygging der innbyggerne faktisk vil ha det og på de mest ulykkesutsatte områdene, som i Sørkedalsveien, der det var en stygg ulykke senest i våres.

I stedet velger Rødt, SV, Ap, MdG og Venstre å tvinge gjennom byggingen av en sykkelvei i et nabolag der både de folkevalgte og naboene protesterer høylytt.

Posted in Byutvikling, Debattinnlegg | Leave a comment

Vårt Oslo om at Oslo Sp’s Morten Edvardsen fremmer krav om granskning av Boligbyggs forvaltning av kommunale boliger

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment

Politisk nestleder Espen Thygesen i Klassekampen om IMF og OECD sine holdninger til statskapitalisme m.m.

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Nadine Al Mustafa til Nationen om å være Sp-politiker med minoritetsbakgrunn

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment