Kontakter

På denne bloggen finnes informasjon om hva Oslo Sp mener og gjør.

Se også sidene våre hos Sp sentralt, og Facebook-sidene!

Oslo Senterparti
Grensen 9B
0159 Oslo
236 90 100 /934 52 540
oslo@senterpartiet.no

Fylkesstyret

Fylkesleder
Bjørg Sandkjær
97538785
b.sandkjaer@gmail.com

Nestleder
Espen Emil Thygesen
94850175
espen.emil.thygesen@gmail.com

Nestleder
Arve Omtvedt Berntzen
95728069
arveberntzen@hotmail.com

Studieleder
Ingvar Botnen
97075674
fritekst@online.no

Styremedlem
Rune Svendsen
92452077
runesven@gmail.com

Styremedlem
Morten Georg Edvardsen
99354021
morten.g.edvardsen@gmail.com

Styremedlem
Synne Lerhol
48093590
synne.lerhol@gmail.com

Styremedlem
Nadine Al-Mustafa
94841724
nadinealmustafa@gmail.com

Styremedlem
Karen Følgesvold
90796396
karen.folgesvold@stortinget.no

Styremedlem
Tonje Merete Viken
94848773
Tonje.viken@gmail.com

1. vara
Tor Arne Henrik Swensen
99585627
torarneswensen@gmail.com

Vara
Ingvill Størksen
95900506
Ingvill@gmail.com

Vara
Inger Karin Hjellbakk Arntzen
90527808
inger-karin.arntzen@stortinget.no

Vara
Eli Karine Navestad
92817876
Elinavestad@gmail.com

Vara
Ingvild Munz
47675061
ingvildmunz@hotmail.com

Fylkessekretær og fylkesredaktør 
Johannes Rindal
41440928
jr@sp.no

SK-medlem
Margaret Eide Hillestad
91674555
meh@sp.no

SU-medlem
Sigrid Lien Sagabråten
90801099
Sigrid.L.Sagabraten@hotmail.com

For mer informasjon: Se våre nettsider hos Sp sentralt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.